ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок є однією з провідних наукових установ України і країн СНД з питань розробки, вдосконалення та стандартизації методів контролю ветеринарних лікарських засобів, кормів та кормових добавок.

Загальнодержавне визнання Інституту підтвердженно нагородженням його у 2001 році Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.

Профільні лабораторії. ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок акредитовані на відповідність міжнародному стандарту ДСТУ ISO/IEС 17025-2006.

 

 

На базі Інституту функціонують:

 • Секція фармакологічних препаратів Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини України.
 • Технічний комітет 132 Держспоживстандарту України «Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки».
 • Випробувальний центр Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок,акредитований Національним агентством з акредитації Українина компетентність відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC17025–2001 в галузі органолептичні, фізико-хімічні, імуноферментні, токсикологічні випробування продуктів рослинництва, кормів, преміксів, кормових добавок, препаратів фармацевтичних для потреб ветеринарної медицини та тваринництва.
 • Національна референс-лабораторія з контролю залишкових кількостей ветеринарних препаратів та кормових добавок.
alt alt

Основні напрями діяльності Інституту:

 • проведення наукових досліджень з розроблення нових і вдосконалення існуючих методів контролю ветеринарних лікарських засобів, кормів та кормових добавок;
 • здійснення державного контролю за дотриманням вимог стандартів, фармакопейних статей, технічних умов, технологічних регламентів, ветеринарно-санітарних вимог;
 • стандартизація ветеринарних лікарських засобів, узгодження НД на серійний випускта дослідні партії ветеринарних препаратів та кормових добавок;
 • сертифікація ветеринарних лікарських засобів, сировини і продуктів тваринного походження, атестація виробництв ветеринарних лікарських засобів, акредитація випробувальних лабораторій контролю якості ветеринарних препаратів та кормових добавок;
 • експертиза наукових розробок, зразків вітчизняних та імпортних ветеринарних препаратів з метою їх реєстрації;
 • апробація та проведення державних випробувань вітчизняних та імпортних препаратів, які реєструються в Україні;
 • випробування ветеринарних лікарських засобів для вивчення їх ефективності і безпечності на базі віварію Інституту, базових та інших господарств;
 • встановлення залишкових кількостей ветеринарних препаратів і токсикантів у сировині, продуктах тваринного походження, кормах та кормових добавках;
 • налагодження наукових зв'язків із зарубіжними Інститутами, підприємствами та установами з питань контролю, стандартизації, сертифікації;
 • здійснення фармакологічного нагляду за застосуванням зареєстрованих ветеринарних препаратів, контролю за дотриманням його вимог усіма учасниками ринку ветеринарних препаратів;
 • здійснення контролю за дотриманням норм належної клінічної, належної лабораторної, належної виробничої та належної дистрибуційної практики усіма суб’єктами господарювання у сфері ветеринарної фармації;
 • здійснення валідації, експертної оцінки та контролю у сфері розробки, виробництва, обігу та застосування ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок, проводить визначення біодоступності та біоеквівалентності;
 • надання наукових консультацій з питань ефективності, якості та безпеки ветеринарних лікарських засобів, кормів та кормових добавок усім установам та організаціям ветеринарної медицини країни;
 • На території України ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, як провідна організація зі стандартизації і сертифікації, здійснює організацію та контроль за якістю ветеринарних лікарських засобів на всіх стадіях, а саме: розробки, впровадження, виготовлення, зберігання, транспортування, застосування.

Нагороди:

alt

alt

atestat akredit

Інститут є співзасновником (разом з Інститутом біології тварин УААН) Науково-технічного бюлетеня Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок», який входить до Переліку видань ВАК України з галузі ветеринарних і сільськогосподарських наук.
 

 

Головна

Увага! Небезпечна продукція

Реєстрація ветеринарних препаратів та кормових добавок