ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Склад комісії Друк

Список членів Державної фармакологічної комісії
(секція фармакологічних препаратів)

1. КОЦЮМБАС

Ігор Ярославович

директор Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, академік НААНУ, д.вет.н., професор - голова секції фармакологічних препаратів

2. КОСЕНКО

Юрій Михайлович

заступник директора ДНДКІВПіКД по зовнішньоекономічних зв`язках та міжнародній науковій інтеграції, голова Національного агентства ветеринарних препаратів та кормових добавок, д.б.н. - вчений секретар секції фармакологічних препаратів

3. АРТЕМЕНКО

Людмила Павлівна

доцент кафедри паразитології і фармакології Білоцерківського національного аграрного університету, к.вет.н.

4. БЕРЕЗОВСЬКИЙ

Андрій Володимирович

головний науковий співробітник Німецько-української НВФ ТОВ „Бровафарма”, д.вет.н., професор головний науковий співробітник Німецько-української НВФ ТОВ „Бровафарма”, д.вет.н., професор

5. ВЕЛИЧКО

Володимир Олександрович

 

заступник директора Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок з питань наукового забезпечення, стандартизації, сертифікації та державного контролю у ветеринарній медицині, д.вет.н.

6. ГУФРІЙ

Дмитро Федорович

завідувач кафедри фармакології та токсикології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З. Гжицького, д.вет.н.

7. ДОСТОЄВСЬКИЙ

Павло Петрович

заступник генерального директора корпорації „Укрзооветпромпостач”, к.в.н., професор, Заслужений працівник с.-г. України

8. КУЦАН

Олександр Тихонович

заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії токсикології ННЦ „Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини” НААНУ, член-кореспондент НААНУ, д.вет.н., професор

9. КУШНІР

Ігор Михайлович

завідувач лабораторії бактеріологічного контролю якості і безпечності ветеринарних препаратів Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, д.с.- г.н.

10. ЛЕВИЦЬКИЙ

Тарас Романович

завідувач лабораторії контролю кормових добавок та преміксів Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, к.с.- г.н.

11. ЛЕВЧЕНКО

Володимир Іванович

директор Науково-дослідного інституту внутрішніх хвороб тварин Білоцерківського національного аграрного університету, завідувач кафедри терапії та клінічної діагностики, академік НААНУ, д.вет.н., професор

12. ЛІСОВЕНКО

Василь Трохимович

генеральний директор корпорації „Укрзооветпромпостач”

 

13. ЛОЖКІН

Володимир Володимирович

начальник відділу забезпечення ліцензійної діяльності управління правового забезпечення Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

14. МАЛИК

Остап Григорович

головний науковий співробітник лабораторії фармакології і токсикології Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, д.б.н., професор

15. КОВАЛЕНКО

В’ячеслав Леонідович

заступник директора (Завідувач відділу музейної роботи) Національного наукового центру (ННЦ) «Інститут бджільництва ім.П.І.Прокоповича», д-р вет. наук

16. МУЗИКА

Віктор Павлович

заступник директора з наукової роботи ДНДКІВПі КД , д.вет.наук

17. ПАТЕРЕГА

Ігор Петрович

завідувач лабораторії фармакології і токсикології Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, к.вет.н.

18. МЕЖЕНСЬКИЙ

Андрій Олександрович

заступник директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи з наукової роботи, міжнародних відносин та інформаційно-наукового забезпечення, завідувач науково-дослідного радіологічного відділу, канд. вет. наук

19. РУБЛЕНКО

Михайло Васильович

проректор із зовнішньоекономічних зв’язків та інновацій Білоцерківського національного аграрного університету, завідувач кафедри хірургії, д.в.н., професор, академік НААНУ

20. РУДЕНКО

Євгеній Володимирович

завідувач відділу екологічного моніторингу якості продукції тваринного походження Інституту тваринництва НААНУ, член-кореспондент НААНУ, д.вет.н., професор

21. РУДЬ

Оксана Іванівна

голова Асоціації спеціалістів ветеринарної медицини, к.в.н.

22. СЕМЕНЧУК

Ольга Сергіївна

заступник директора Департаменту ветеринарної медицини - начальник управління ветеринарно-санітарної експертизи та безпечності харчових продуктів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

23. СОЛОДЧУК

Володимир Леонідович

радник з питань маркетингу ТОВ "Укрветпромпостач"

24. СТЕФАНИК

Василь Юрійович

завідувач кафедри акушерства та відтворення с/г тварин Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З. Гжицького, д.в.н., професор

25. СТИБЕЛЬ

Володимир Володимирович

ректор Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З. Гжицького, д.вет.н., професор

26. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Григорій Олександрович

професор кафедри фармакології та токсикології Національного університету біоресурсів і природокористування України, академік НААНУ, д.вет.н., професор

27. ЯНОВИЧ

Дмитро Вадимович

заступник директора з питань наукового забезпечення системи якості випробувань, завідувач лабораторії інструментальних методів контролю Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, д.с.-г.н

28. СОРОКА

Наталія Михайлівна

завідувач кафедри паразитології та тропічної ветеринарії факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокори-стування України, д-р вет. наук, професор, академік АН вищої освіти України

29. СТРАВСЬКИЙ

Ярослав Степанович

зиректор Тернопільської дослідної станції Інституту ветеринарної медицини НААН, д-р вет. наук

30. ОБРАЖЕЙ

Анатолій Федорович

заступник директора з питань впровадження ТОВ «БРОВАФАРМА», канд. вет. наук, член-кореспондент НААН України, заслужений працівник сільського господарства України

31. МАСЮК

Дмитро Миколайович

директор НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, професор кафедри фізіології та біохімії сільсько-господарських тварин, канд. вет. наук

32. ГАЛАТЮК

Олександр Євстафійович

директор Національного наукового центру (ННЦ) «Інститут бджільництва ім..П.І.Прокоповича», д-р вет. наук, професор

33. ЛАБОЙКО

Юрій Васильович

доцент кафедри водних біоресурсів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З. Гжицького, канд. с.-г. наук

34. ЛАБОЙКО

Юрій Васильович

головний науковий співробітник лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних Інституту біології тварин НААН, д-р с.-г. наук

35. ВУДМАСКА

Ігор Васильович

головний науковий співробітник лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних Інституту біології тварин НААН, д-р с.-г. наук

36. ДВИЛЮК

Ігор Володимирович

доцент кафедри ветсанекспертизи, гігієни та загальної ветеринарної профілактики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З. Гжицького, канд. вет. наук

37. ДУХНИЦЬКИЙ

Володимир Богданович

завідувач кафедри фармакології та токсикології Національного університету біоресурсів і природокористування України, д-р вет. наук, професор

38. БРЕЗВИН

Оксана Марківна

вчений секретар Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок, д-р вет. наук

 

 
Головна Фармкомісія Склад комісії

Увага! Небезпечна продукція

Реєстрація ветеринарних препаратів та кормових добавок