ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Історія лабораторії високоефективної рідинної хроматографії Друк

 

Після здобуття Україною незалежності виникла потреба подальшої інтеграції вітчизняної системи контролю ветеринарних препаратів у європейську та світову системи, для чого необхідно було  проводити роботу, зокрема, по гармонізації існуючих методів контролю, які використовувались вітчизняними виробниками ветпрепаратів та державними контрольними органами, із методами контролю, прийнятими в ЄС та інших розвинених країнах.

У зв'язку з існуючою на той час у світовій аналітичній практиці тенденцією до зростання сфери застосування високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ), як потужного фізико-хімічного аналітичного методу, в наукових дослідженнях і контрольній роботі, а також для організації роботи щодо визначення залишкових кількостей токсичних речовин у тканинах тварин і сільськогосподарських продуктах тваринного походження, у 1995 році, в лабораторії інструментальних методів контролю (завідуючим лабораторією, на той час, був к. б. н, нині – доктор біологічних наук, професор, Санагурський Дмитро Іванович) було створено сектор хроматографічних методів аналізу, на базі якого у 2000 році була організована лабораторія високоефективної рідинної хроматографії. Її очолив к. б. н. В. І. Ткаченко.

 
Головна Структура ДНДКІ Лабораторія високоефективної рідинної хроматографії

Увага! Небезпечна продукція

Реєстрація ветеринарних препаратів та кормових добавок