ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Сектор токсикологічного контролю Друк

Ж. М. Періг - завідуюча

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Вивчення фармакодинаміки та токсичності бровальзену і бронтелу на тлі дії нітратного навантаження”.

Наукові дослідження стосуються токсикологічного контролю ветеринарних препаратів та кормових добавок, дослідження якості і біологічної дії фіто-і хіміопрепаратів ветеринарної медицини. Автор та співавтор понад 60-и праць, 3-х методичних рекомендацій, ТУУ та  патенту.

Розроблено та запропоновано в практику ветеринарної медицини новий протипаразитарний фітопрепарат “Щитник” /Деклараційний патент на корисну модель.-№ 64274. - 2011 р.), видано методичні рекомендації:“Контроль якості лікарської сировини і фітохіміопрепаратів” (2009), “Фізико-хімічні методи контролю фіто- і хіміопрепаратів” (2010),  “Методи контролю фармакологічної дії фітохіміотерапевтичних препаратів" (2011)

Функції сектору токсикологічних досліджень:

вивчення токсикологічних властивостей нових ветеринарних препаратів, а саме:

- установлення гострої токсичності;

- виявлення кумулятивних властивостей;

- вивчення хронічної токсичності;

- виявлення віддалених наслідків:

а) оцінка мутагенної дії за допомогою мікроядерного методу на клітинах кісткового мозку ссавців;

б) метод обліку домінантних летальних мутацій в зародкових клітинах лабораторних тварин;

в) метафазний аналіз хромосом у клітинах кісткового мозку ссавців.

- альтернативні методи токсикологічних досліджень з використанням інфузорій, риб-гуппі:

визначення токсичності кормів та кормових добавок:

а) на рибках-гуппі; на білих мишах;

б) експрес-методи біотестування на інфузоріях парамеціях.

 

Структура ДНДКІ

Головна Структура ДНДКІ Відділ фармакології та імуноморфології Лабораторія фармакології та токсикології Сектор токсикологічного контролю

Новини Фармкомісії

Увага! Небезпечна продукція

Реєстрація ветеринарних препаратів та кормових добавок