Періодичність видання: 4 випуски на рік
Заснований у 2009 році
Видавець:  НОУ ДО «Інститут ветеринарної біології»
Міжнародний стандартний номер ISSN -2074-5036
Журнал включено в перелік ВАК і Російський індекс цитування
Мова видання: російська
Інформація про журнал
Журнал розрахований на спеціалістів, які працюють у сфері ветеринарії, зоотехнії, біології, а також дотичних наук. Журнал приймає матеріали зі всіх аспектів і напрямків ветеринарії, зоотехнії, а також матеріали біологічного спрямування, які можуть мати наукове і практичне значення для ветеринарії.
Головний редактор: Чуваєв Игор Валерійович, канд. біол. наук; Ректор НОУ ДО «Інститут Ветеринарної Біології», Санкт-Петербург, Росія
Технічний редактор: Волхонська Марія Вікторівна, зав. учбовою частиною, НОУ ДО «Інститут Ветеринарної Біології», Санкт-Петербург, Росія
Редакційна рада:
Алі Алієв Абакарович – проф., докт. вет. наук; перший заступник начальника Управління ветеринарії Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Росія
Андрєєва Надія Лукояновна – проф., докт. біол. наук; зав. кафедрою фармакології та токсикології СПбДАВМ, Санкт-Петербург, Росія
Бєлова Лариса Михайлівна – професор, докт. біол. наук; Зав. кафедри паразитології ім. Якимова Ст., СПбДАВМ, Санкт-Петербург, Росія
Васильєв Дмитро Борисович – докт. вет. наук; Ведучий герпетолог московського зоопарку, Москва, Росія
Воронін Володимир Миколайович – докт. біол. наук, професор кафедри Аквакультури, хвороб риб і птахів СПбДАВМ, Санкт-Петербург, Росія
Кінцева Світлана Юріївна – докт. вет. наук, професор, проректор з інноваційного розвитку ФДБОУ ДПО РАКО АПК, Москва, Росія
Кудряшов Анатолій Олексійович – докт. вет. наук, проф .; Зав. кафедрою патанатомії та судової ветеринарної медицини СПбДАВМ, Санкт-Петербург, Росія
Кузьмін Володимир Олександрович – проф., докт. вет. наук; зав. кафедрою епізоотології ім. Урбана В. П., СПбДАВМ, Санкт-Петербург, Росія
Панін Олександр Миколайович – проф., докт. вет. наук, акад. РАСГН; Директор ФДМ ВДНКІ Россільгоспнагляду, Москва, Росія
Прудников Віктор Сергійович – проф., докт. вет. наук; Зав. кафедрою патанатомії та гістології Вітебської Державної ордена «Знак Пошани» академії ветеринарної медицини, Вітебськ, Білорусь
Сулейманов Сулейман Мухітдінович – докт. вет. наук, заслуж. діяч науки РФ, професор кафедри анатомії і хірургії Воронезького державного університету ім. Імператора Петра I, Воронеж, Росія
Яшин Анатолій Вікторович – проф., докт. вет. наук; Зав. кафедрою внутрішніх хвороб тварин ім. Синьова А. В. СПбДАВМ, Санкт-Петербург, Росія