Періодичність видання: 12 випусків на рік
Заснований у 1951 році
Засновник: колектив редакції журналу «Птицеводство»
Видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіан» (Редакція журналу «Птицеводство»)
Міжнародний стандартний номер: ISSN друкованої версії 0033-3239
Журнал індексуєтьсяРІНЦ
Мова видання:  російська
Тип видання: науково-виробничий журнал
Інформація про журнал
Журнал докладно висвітлює новітні наукові розробки в галузі птахівництва, прогресивні екологічні бездоганні технології годівлі та утримання птиці, досвід колективних господарств, об’єднань, акціонерних товариств, холдингів, галузевих систем; радить, як у нинішніх непростих ринкових умовах ефективно вести галузь і добиватися високої рентабельності виробництва.
Основні теми: економіка, розведення, селекція, утримання, годівля птиці, ветеринарія, обладнання та ін. Рекомендований ВАК для публікації результатів наукових робіт.
Тематичні рубрики: 68.39.37 Птахівництво
Головний редактор: Бачкова Раїса Степанівна
Редакційна рада: А.Н. Бєлогуров, доктор ветеринарних наук, професор кафедри анатомії і хірургії Воронезького ДАУ
І.А. Єгоров перший заступник директора ВНІТІП, академік РАН
І.І. Кочиш, МВА ім К.І. Скрябіна, проректор з учбової роботи, доктор с.-г. наук, член-кореспондент РАН
Т.М. Околєлова, доктор біол. наук, професор ВНІТІП
С.Ф. Суханова, Курганська ДСГА, проректор з учбової роботи, доктор с.-г. наук
Л.П. Трояновська, доктор ветеринарних наук, професор, зав. кафедрою анатомії і хірургії, Воронезький ДАУ
Л.І. Тучемський, доктор с.-г. наук, член-кореспондент РАН
В.І. Фісінін, директор ВНІТІП, академік РАН
А.Л. Штеле, кандидат с.-г. наук, РДАУ-МСГА ім Тімірязєва