Періодичність видання: 12 випусків на рік
Заснований у 1924 році
Видавець: Автономна некомерційна організація «Редакція журналу «Ветеринарія»
Міжнародний стандартний номер: ISSN 0042 – 4846.
Журнал індексується AGRIS.
Мова видання: російська
Тип видання: науково- виробничий журнал
Інформація про журнал
Журнал висвітлює досягнення науки і передової практики вітчизняної та зарубіжної ветеринарії хвороб сільськогосподарських, домашніх і промислових тварин, риб і бджіл.
Головні завдання – висвітлення досягнень науки і передового досвіду з профілактики та лікування хвороб сільськогосподарських і промислових тварин, зоогігієни, ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринного походження, організації ветеринарної служби та ветеринарного постачання. Редакційна колегія журналу формується з осіб, що представляють різні спеціальності ветеринарії.
Журнал включено в оновлений перелік ВАК від 01.12.2015.
Сфера розповсюдження: Російська Федерація, країни СНД, зарубіжні країни.
Рубрики: практика: досвід, проблеми, перспективи; інфекційні хвороби, інвазійні хвороби, акушерство, гінекологія; зоогігієна, санітарія, екологія; незаразні хвороби; фармакологія та токсикологія; ветеринарно-санітарна експертиза; лабораторна практика; хвороби дрібних домашніх тварин; підготовка кадрів; за кордоном; з історії ветеринарії; критика; інформація
Головний редактор: Т.В.Столляр
Редакційна колегія:
А. Н. Панін – доктор ветеринарних наук, професор, академік РАН – голова
Ф. В. Васильович – ректор ФДБОУ ВПО МДАВМіБ їм. К. І. Скрябіна МСГ РФ, академік РАН, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи
М. В. Гулюкин – директор ФДБНУ ВНІІЕВ Россільгоспакадеміі і, академік РАН, доктор ветеринарних наук, професор
С. В. Енгашев – професор ФДБОУ У Нижегородської державної сільськогосподарської академії, доктор ветеринарних наук
Д. В. Колбасов – директор ДНУ ВНДІВВіМ Россільгоспакадеміі, доктор ветеринарних наук, професор
А. Р. Нежданов – провідний сяючий ДНУ ВНІВІПФіТ Россільгоспакадеміі, доктор ветеринарних наук, професор
Е. А. Непоклонов – заступник керівника Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду, доктор біологічних наук, професор
А. Я. Самуйленко – директор ДНУ ВНІТІБП Россільгоспакадеміі, академік РАН, доктор ветеринарних наук, професор
І. Р. Серьогін – професор ФДБОУ У Російського державного аграрного університету – МСГА ім. К. А. Тімірязєва, кандидат ветеринарних наук
А. М. Смирнов – науковий керівник ДНУ ВНІІВСГЕ Россільгоспакадеміі, академік РАН, доктор ветеринарних наук, професор
А. А. Стекольников – ректор ФДМ ВПО СПбДАВМ МСГ РФ, член-кореспондент РАН, доктор ветеринарних наук, професор
А. В. Успенський – директор ФДБНУ ВНІІП їм К. І. Скрябіна, член-кореспондент РАН, доктор ветеринарних наук, професор
Б. В. Уша – завідувач кафедри «Ветеринарна медицина» Інституту ветеринарної експертизи, санітарії та екології, академік РАН, доктор ветеринарних наук, професор
Ю. Н. Федоров – головний науковий співробітник ДНУ ВНІТІБП Россільгоспакадеміі, член-кореспондент РАН, доктор біологічних наук, професор