Карта-повідомлення про побічну реакцію ветеринарного лікарського засобу, яку заповнює лікар ветеринарної медицини, лікар або провізор

  Форму надсилають:
  Агентство ветеринарних препаратів та кормових добавок
  ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок
  вул. Донецька, 11, м. Львів 79019, Україна
  факс +38032 252 11 93 тел. +38032 252 82 84
  ел.-пошта
  веб-сайт: https://www.scivp.lviv.ua/uk/

  КОНФІДЕНЦІЙНО
  Для службового користування
  Референтний номер
  (присвоює Агентство)

  ІДЕНТИФІКАЦІЯ

  ПІП повідомника

  ПІП та АДРЕСА/ стосується пацієнта, якщо ПР у людини

  Питання безпеки

  Адреса повідомника:

  ПАЦІЄНТ(И)

  (для людей нижче вказується вік і стать)

    Вид

    Порода

  Стать

  Статус

    Вік

    Вага

    Причини для лікування

  ВЕТЕРИНАРНИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ (ВЛЗ*), ЯКИЙ ВВОДИВСЯ ПЕРЕД ВИНИКНЕННЯМ ПІДОЗРЮВАНОЇ ПОБІЧНОЇ РЕАКЦІЇ (ПР**)(якщо вводилось більше ВЛЗ*, ніж зазначене число колонок, форму потрібно заповнити ще раз)

  Назва введеного ВЛЗ*

  1

  2

  3

  Лікарська форма і доза
  (напр. таблетки по 100 мг)

  Номер реєстраційного посвідчення

  Номер серії

  Спосіб/місце введення

  Доза/Кратність

  Тривалість

  лікування/експозиції

  Дата початку застосування

  Дата припинення застосування

  Хто вводив ВЛЗ*?
  (ветеринар, власник, інший)

  Чи пов’язуєте ПР** із
  застосуванням ВЛЗ*?

  ТакНі

  ТакНі

  ТакНі

  Чи повідомлений власник
  реєстраційного посвідчення

  ТакНі

  ТакНі

  ТакНі

  (ВРП***)?

  Підозрювана побічна реакція / /

  Часміж
  введенням ВП* і
  виявленням ПР**
  у хв., год. або
  добах

  Число лікованихЧисло ураженихЧисло мертвих

  Тривалість побічної
  реакції у хвилинах,
  годинах або добах

  ОПИС ПОБІЧНОГО ЯВИЩА(Питання безпеки у тварин або питання безпеки у людей/Відсутність передбачуваної ефективності/Період виведення/Проблеми довкілля) – Описати:
  а) зазначити стан тварин (и) до введення ВЛЗ; б) вказати чи застосовувались ВЛЗ і які для лікування наслідків побічної реакції, а також яким був результат; в) якщо ВЛЗ був відмінений, що сталося з твариною, якщо ВЛЗ був введений повторно після відміни, чи була ПР і як лікували, і яким був результат?

  IНШІ ВІДПОВІДНІ ДАНІ (Додати інші документи, якщо потрібно, напр. результати досліджень, які проводяться, або копії медичних звітів у випадках ПР** у людей)

  ВИПАДОК У ЛЮДИНИ(ЕЙ)
  Якщо ПР** виникла у людей зазначити такі дані

  Ін’єкційне введення (випадкове)

  Введена доза:

  Дата:

  Місце:

  Прізвище та підпис повідомника:

  Контактний телефон (якщо відмінний від вказаного на стор. 1)

  * ВЛЗ ветеринарний лікарський засіб

  ** ПР побічна реакція

  *** ВРП власник реєстраційного посвідчення