Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

Комітет з конкурсних торгів службові та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом України “Про здійснення державних закупівель”.

Комітет у своїй діяльності керується положенням про комітет з конкурсних торгів, Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Персональний кадровий склад Комітет з конкурсних торгів

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора з наукової роботи – Музика В. П.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів, зав. лабораторією інструментальних методів контролю – Янович Д. В.

Секретар комітету з конкурсних торгів, зав. сектором державного ветсаннагляду  – Тесарівська У. І.

Члени тендерного комітету:

заступник директора по загальних питаннях – Опанович І. П.

провідний економіст – Цицик Н. М.

Головні функції комітету

Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

 •  планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);
 •  складення та затвердження річного плану державних закупівель;
 •  здійснення вибору процедури закупівлі;
 •  проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;
 •  забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивного та чесного вибору переможця;
 •  надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;
 •  організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);
 •  проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника; оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку;
 •  забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;
 •  оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;
 •  ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;
 •  вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;
 •  забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;
 •  сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
 •  здійснення інших дій, передбачених Законом.

Відповідальність

1. Члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.

2. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб – порталі Міністерства економіки України з питань закупівель.

Річний план закупівель на 2015 рік.

Обгрунтування технічних і якісних характеристик закупівлі