Періодичність видання:  6 випусків на рік
Заснований у 1956 році
Видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю Видавництво ОКІ
Міжнародний стандартний номер: ISSN друкованої версії 0235-2990               
Журнал індексується: SCOPUS , РІНЦ
Мова основного тексту видання: російська
Тип видання: науково-практичний журнал
Інформація про журнал
Висвітлює проблеми пошуку і отримання нових антибіотиків, ферментів, біологічно активних речовин, а також питання експериментальної хіміотерапії бактеріальних і вірусних інфекцій.
Тематичні рубрики: 31.27.51 Біохімічні проблеми фармакології і хіміотерапії
Головний редактор: А.М. Єгоров
Заступник головного редактора: С.В. Сидоренко
Відповідальні секретарі: 
Ю.О. Сазикін, И.П. Фоміна
Редакційна колегія
: А.І. Арчаков, Ю.Б. Бєлоусов, Д.Ю. Бєлоусов, Т.А. Гуськова, М.Н. Преображенська, Н.С. Єгоров, А.В. Нікітін, Г.Г. Онищенко, В.І. Покровський, В.І. Решетняк, С.Б. Ткаченко, В.Ф. Учайкін, Р.М. Хаитов, С.В. Яковлєв
Наукові редактори: І.В. Бєлявська, С.М. Кузнєцова
Редакційна рада: 
В.А. Альошкін, М.М. Беседнова, М.В. Бібікова, Т.А. Богуш, С.В. Буданов, О.В. Бухарін, І.А. Василенко, Е.А. Ведьмина, В.Н. Даниленко, Н.В. Дмитрієва, С.І. Дьяков, Є.Я. Зінченко, Л.П. Іваницька, Г.С. Катруха, С.В. Комісаренка, Г.Ф. Коромисло, В.Д. Кузнєцов, А.С. Мезенцев, В.А. Насонова, П.С. Нис, Е.Н. Олсуфьева, Е.Н. Падейская, А.Н. Полін, М.С. Поляк, В.В. Писарєв, В.А. Руднєв, В.М. Семенов, Н.А. Сьоміна, Г.Б. Соколова, Л.С. Страчунский, М.Х. Турьянов, А.А. Фірсов, П.Ф. Ховещук, Б.А. Шендеров, А.Г. Чучалин, С.М. Юдін, В.П. Яковлєв