Періодичність видання: 12 випусків на рік
Заснований у 1955 році
Видавець: Видавництво Відкрите акціонерне товариство «Видавництво Медицина»
Міжнародний стандартний номер: ISSN друкованої версії 0869-2084
Журнал індексується: РІНЦ. Журнал входить в міжнародну систему SCOPUS
Мова видання: російська
Тип видання: науково-практичний
Інформація про журнал
Головним завданням є повноцінне та своєчасне інформування читачів і через них всього лабораторного співтовариства Росії:
― про найбільш перспективні наукові напрямки розвитку всіх дисциплін лабораторної медицини,
― про апробовані доказовою медициною ефективні засоби лабораторної аналітики і способи клінічної лабораторної діагностики,
― про досвід вирішення актуальних проблем практики клініко-діагностичних лабораторій (підготовка, підвищення кваліфікації і правове становище спеціалістів; взаємодія з клінікою; стандартизація лабораторних процесів; організація праці співробітників; матеріально-технічне обслуговування; економіка лабораторного забезпечення медичної допомоги),
― про нові організаційно-розпорядчі і методичні документи регулюючих органів, рекомендації професійних товариств фахівців,
― про події професійного суспільного життя.
Журнал публікує наукові та практичні матеріали, підготовлені співробітниками наукових, освітніх і лікувальних установ Росії і зарубіжних країн: оригінальні статті, огляди літератури, лекції відомих фахівців різних дисциплін лабораторної медицини, описи складних клініко-діагностичних випадків захворювань, інформаці про науково-практичні заходи, дискусії між прихильниками різних підходів до вирішення актуальних проблем, відповіді вчених і організаторів охорони здоров’я на нагальні питання практиків лабораторної справи.
Здійснює публікацію перекладів статей зарубіжних авторів, що представляють найбільший науково-практичний інтерес для фахівців в нашій країні і опублікованих у фаховій науковій літературі за кордоном(зокрема, в журналі «Clinical Chemistry», з яким укладено відповідну угоду).
Журнал розширює форми публікації, які дають англомовному читачеві знайомитися зі статтями російських авторів: удосконалює зміст і якість перекладу резюме, здійснює транслітерацію списків літератури в статтях, планується видання двомовної версії журналу.
Тематичні рубрики: 76.00.00 Медицина і охорона здоров’я
Головний редактор: Меньшиков Вадим Володимирович, завідувач лабораторією проблем клініко-лабораторної діагностики НДІ громадського здоров’я та управління охороною здоров’я ДБОУ ВПО «Перший Московський державний медичний університет ім. І. М. Сєченова» МОЗ Росії, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ, член-кореспондент Російської академії природничих наук
Заступник(и) головного редактора: Тітов Володимир Миколайович , завідувач лабораторією обміну ліпідів ФБУН «Російський кардіологічний науково-виробничий комплекс» МОЗ Росії, доктор медичних наук, професор.
Члени редакційної колегії:
Добровольський Анатолій Борисович, завідувач лабораторією системи гемостазу ФБУН
«Російський кардіологічний науково-виробничий комплекс» МОЗ РФ, доктор біологічних наук, професор.
Боргів Володимир Володимирович, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики ДБОУ ДПО «Російська медична академія післядипломної освіти» МОЗ РФ, доктор медичних наук, професор.
Зубрихіна Галина Миколаївна, головний науковий співробітник, ФБУН «Російський науковий центр онкології ім. Н.Н. Блохіна» РАМН, доктор медичних наук.
Іванов Олексій Олексійович заступник директора НДІ молекулярної медицини ДБОУ ВПО «Перший Московський державний медичний університет ім. І. М. Сєченова» МОЗ Росії, доктор медичних наук, професор.
Луговська Світлана Олексіївна, професор кафедри клінічної лабораторної діагностики  ДБОУ ДПО «Російська медична академія післядипломної освіти МОЗ РФ, доктор медичних наук, професор.
Миронов Андрій Юрійович, професор кафедри мікробіології ДБОУ ВПО «Перший Московський державний медичний університет ім. І. М. Сєченова» МОЗ РФ, доктор медичних наук, професор.
Морозова Вікторія Тазретовна, професор кафедри клінічної лабораторної діагностики  ДБОУ ДПО «Російська медична академія післядипломної освіти МОЗ РФ», доктор медичних наук, професор.
Петрова Олександра Сергіївна, консультант, ФБУН «Російський науковий центр онкології ім. Н.Н. Блохіна» РАМН, доктор медичних наук, професор.
Піменова Людмила Максимівна, відповідальний секретар редколегії, провідний науковий співробітник лабораторії проблем клініко-лабораторної діагностики НДІ громадського здоров’я та управління охороною здоров’я ДБОУ ВПО «Перший Московський державний медичний університет ім. І. М. Сєченова» Моз Росії, кандидат медичних наук.
Скуинь Людмила Михайлівна, доцент кафедри імунології ДБОУ ДПО «Російська медична академія післядипломної освіти МОЗ РФ», доктор медичних наук.
Тотолян Арег Артемович, заступник директора ФБУН «Санкт-Петербурзький НДІ мікробіології і епідеміології ім. Луї Пастера» Росспоживнагляду, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Російської академії медичних наук.
Шабалова Ірина Петрівна, професор кафедри клінічної лабораторної діагностики ДБОУ ДПО «Російська медична академія післядипломної освіти МОЗ РФ», доктор медичних наук, професор.
Редакційна рада (міжнародна):
А. Н. Аріпов – доктор медичних наук, професор, зав. кафедрою клінічної лабораторної діагностики Ташкентського Інституту удосконалення лікарів, головний спеціаліст зклінічної лабораторної діагностики Міністерства охорони здоров’я Узбекистану (Ташкент, Республіка Узбекистан)
В. С. Гудумак – доктор медичних наук, професор, зав. кафедри лабораторної діагностики Кишинівського університету медицини та фармації (Кишинів, Республіка Молдова)
В. А. Дєєв – кандидат медичних наук, головний спеціаліст з клінічної лабораторноїдіагностики Міністерства охорони здоров’я України; віце-президент Українського суспільства фахівців клінічної лабораторної діагностики (Київ, Республіка Україна)
В. Р. Колб – доктор медичних наук, професор (Мінськ, Республіка Білорусь)
Р. М. Костін – кандидат медичних наук, доцент кафедри біохімії та біофізики Міжнародного державного екологічного університету; зав. лабораторією Мінського консультативно-діагностичного центру; голова Наукового товариства фахівців клінічної лабораторної діагностики Республіки Білорусь (Мінськ, Республіка Білорусь)
В. І. Нигуляну – доктор медичних наук, професор, Голова Молдавської науково-практичної асоціації фахівців з клінічної лабораторної діагностики (Кишинів, Республіка Молдова)
А. Б. Утешев – доктор медичних наук, професор, Голова Республіканської науково-практичної асоціації лікарів-лаборантів (Алмати, Республіка Казахстан)