Періодичність видання: 4 випуски на рік
Заснований у 1999 році
Засновник: Міжрегіональна асоціація з клінічної мікробіології та антимікробної хіміотерапії (МАКМАХ)
Видавець: ТОВ «Видавничий будинок «М-Вести»
Міжнародний стандартний номер: ISSN 1684-4386
Журнал індексується: РІНЦ
Мова видання:  російська
Тип видання: науково-практичний журнал
Інформація про журнал
Журнал Міжрегіональної асоціації з клінічної мікробіології та антимікробної хіміотерапії та Науково-дослідного інституту антимікробної хіміотерапії СГМА. Присвячено проблемам клінічної мікробіології та інфекційних хвороб і призначений для терапевтів, хірургів, клінічних фармакологів, акушер-гінекологів, урологів, мікробіологів, дерматовенерологів, лікарів оториноларингологів, інфекціоністів, педіатрів, епідеміологів.
Містить оригінальні статті, посібники, огляди.
Журнал входить до Переліку провідних наукових журналів і видань ВАК Міносвіти Росії, в яких повинні бути опубліковані основні наукові результати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.
Рубрики: Хвороби і збудники. Антибіотикорезистентність. Питання терапії. Лабораторна діагностика. Методичні рекомендації. Досвід роботи
Головний редактор: А. В. Синопальников (Москва)
Заступник головного редактора: А. В. Дехнич (Смоленськ)
Відповідальний секретар: А. В. Веселов (Смоленськ)
Редакційна колегія: Р. Е. Афіногенов (С-Петербург), А. А. Візель (Казань), А. А. Воробйов (Москва), Н.А. Єфименко (Москва), М. Н. Зубков (Москва), Л. К. Катосова (Москва), Н.Н. Климко (С-Петербург), Р. С. Козлов (Смоленськ), Ю. В. Лобзин (С-Петербург), В. О. Малєєв (Москва), В. А. Насонова (Москва), Е. А. Ортенберг (Тюмень), В. І. Петров (Волгоград), В. О. Покровський (Москва), М. Н. Преображенська (Москва), В. А. Руднов (Єкатеринбург), А. М. Савічева (Москва), С. В. Сидоренко (Москва), Л. С. Страчунский (Смоленськ), В. С. Тартаковський (Москва), А. А. Тотолян (С-Петербург), А. А. Фірсов (Москва), Р. Я. Ценева (С-Петербург), С. Б. Якушин (Смоленськ)
Міжнародна редакційна рада: П. Аппельбаум (Херші, США), Дж. Бартлет (Балтімор, США), В. Березняків (Харків, Україна), X. Гарау (Барселона, Іспанія), Ж. Занель (Манітоба, Канада), Е. Каплан (Міннеаполіс, США), Д. Корналия (Верона, Італія), С. Леві (Бостон, США), Д. Лівермор (Лондон, Великобританія), Т. Мацеи (Флоренція, Італія), Т. Мацумото (Китакуши, Японія), К. Набер (Штраубінг, Німеччина), К. Норд (Гудинге, Швеція), А. Родлоф (Лейпциг, Німеччина), Е. Рубінштейн (Вінніпег, Канада)