Періодичність видання: 6 випусків на рік
Заснований у 1999 році
Засновники: Санкт-Петербурзьке регіональне відділення Російської Асоціації алергологів та клінічних імунологів
Видавець: Санкт-Петербурзьке регіональне відділення Російської Асоціації алергологів та клінічних імунологів
Міжнародний стандартний номер: ISSN 1563-0625 (Print), 2313-741X (Online)
Журнал індексується SCOPUS, РИНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Мова видання:  російська, англійська
Інформація про журнал
Метою видання є пропаганда наукових досягнень фундаментальної та клінічної імунології для різних областей медицини, публікація оглядів, лекцій, статей провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі фундаментальної та експериментальної імунології, клінічної імунології, алергології, імунодіагностики та імунотерапії інфекційних, алергічних, аутоімунних та онкологічних захворювань. Всі опубліковані в журналі статті, огляди та лекції проходять обов’язкове рецензування її членами редколегії. У журналі публікуються роботи зарубіжних фахівців. Авторами приблизно 40% публікацій є молоді вчені. Традиційними розділами журналу є: оригінальні статті, лекції, огляди, «точка зору», короткі повідомлення, нові імунологічні методи, випадки з практики, щоденник імунолога, книжковий огляд.
Сфера розповсюдження: територія Російської Федерації і країни СНГ
Головний редактор: Фрейдлін Ірина Соломонівна – доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ, член-кореспондент РАН, керівник відділу імунології НДІ експериментальної медицини ПЗВ РАМН, (Санкт-Петербург, Росія)
Заступник головного редактора:
Тотолян Арег Артемович – доктор медичних наук, професор, член-кореспондент РАМН, заступник директора з наукової роботи Санкт-Петербурзького НДІ епідеміології та мікробіології імені Пастера, завідувач лабораторією молекулярної імунології і сероепідеміології, (Санкт-Петербург, Росія)
Відповідальний секретар: к. м. н. Ракитянська Н.В.
Редактор перекладу: д. м. н. Чухловин А. Б.
Редакційна колегія та рада:
Горячкіна Людмила Олександрівна – доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедрою клінічної алергології Російської медичної академії післядипломної освіти МОЗ Росії (Москва, Росія)
Кашкін Кирило Павлович – доктор медичних наук, професор, академік РАН, завідувач кафедри імунології Російської медичної академії післядипломної освіти МОЗ Росії (Москва, Росія)
Кетлинський Сергій Олександрович – доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент РАН, заступник директора з наукової роботи Державного НДІ особливо чистих біопрепаратів ФМБА Росії (Санкт-Петербург, Росія)
Климович Володимир Борисович – доктор медичних наук, професор, керівник лабораторії гібридомної технології Російського наукового центру радіології та хірургічних технологій МОЗ Росії (Санкт-Петербург, Росія)
Козлов Володимир Олександрович – доктор медичних наук, професор, академік РАН, директор НДІ клінічної імунології Сибірського відділення РАН (Новосибірськ, Росія)
Корнєва Олена Андріївна – доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ, академік РАН, керівник відділу загальної патології та патологічної фізіології НДІ експериментальної медицини ПЗВ РАМН, (Санкт-Петербург, Росія)
Мазур Вадим Іванович – доктор медичних наук, професор, академік РАН, проректор з лікувальної роботи Північно-Західного державного медичного університету імені В. І. Мечнікова МОЗ України, завідувач кафедри терапії та ревматології їм.Е.Е.Ейхвальда, (Санкт-Петербург, Росія)
Назаров Петро Григорович – доктор медичних наук, професор, керівник лабораторії загальної імунології відділу імунології НДІ експериментальної медицини ПЗВ РАМН, (Санкт-Петербург, Росія)
Недоспасов Сергій Артурович – доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент РАН, завідувач кафедри імунології МДУ їм.М.В.Ломоносова та завідувач відділу молекулярної імунології в Інституті фізико-хімічної біології ім. Білозерського МДУ (Москва, Росія)
Пінєгін Борис Володимирович – доктор медичних наук, професор, керівник відділу імунодіагностики і імунокорекції ГНЦ Інститут імунології ФМБА Росії (Москва, Росія)
Симбірцев Андрій Семенович – доктор медичних наук, професор, директор Державного НДІ особливо чистих біопрепаратів ФМБА Росії (Санкт-Петербург, Росія)
Смірнов В’ячеслав Сергійович – доктор медичних наук, професор, науковий керівник Медико-біологічного науково-виробничого комплексу «Цитомед», (Санкт-Петербург, Росія)
Хаітов Рахім Мусаєвич – доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ, академік РАН, директор ДНЦ Інститут імунології ФМБА Росії (Москва, Росія)
Черних Олена Ремовна – доктор медичних наук, професор, член-кореспондент РАН, заступник директора з наукової роботи НДІ клінічної імунології Сибірського відділення РАН, завідувач лабораторією клітинної імунотерапії, (Новосибірськ, Росія)
Редакційна рада:
Ласунська Олена – д. м. н., професор, Державний університет Північної Флуміненсе, лабораторія біології розпізнавання, Ріо-де-Жанейро, Бразилія
Мароди Ласло – д. м. н., професор, Університет Дебрецена, Медичний науковий центр, відділ інфекційної та педіатричної імунології, Дебрецен, Угорщина
Міхалек Ярослав – д. м. н., Університет міста Брно, завідувач кафедри фармакології медичного факультету, Брно, Чехія
Роггенбук Дірк – д. м. н., професор, Університет Лаузиц «University of Applied Sciences», Зенфтенберг, Німеччина
Сеонг Сеунг-Йонг – д. м. н., Національний Університет, керівник кафедри мікробіології та імунології, Сеул, Корея
Тендлер Євген – д. м. н., Медичний центр Рамбам, Відділ клінічної біохімії, Хайфа, Ізраїль
Фейст Євген – д. м. н., Університет Гумбольдта, клініка «Шаріте», керівник відділення ревматології та клінічної імунології, Берлін, Німеччина
Халдояниди Софія – д. м. н., професор, Інститут молекулярних досліджень, Сан-Дієго, Каліфорнія, США