Періодичність видання:  6 випусків на рік
Заснований у 2004 році
Засновники: ТОВ «Агентство творчих технологій».
Видавець: ТОВ «Агентство творчих технологій».
Міжнародний стандартний номер: ISSN 1814-9588
Журнал індексується: РІНЦ
Мова видання: російська
Інформація про журнал
Журнал включено до Переліку провідних рецензованих наукових журналів і видань ВАК, у яких повинні бути опубліковані основні наукові результати дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями: Ветеринарія, Зоотехнія, Біологія.
Журнал висвітлює передовий досвід практиків, новітні розробки вчених в лікуванні і годівлі тварин. Абсолютна більшість матеріалів готується авторами з вченими ступенями.
Головний редакторХраменков Володимир Олександрович
Редакційна колегія:М. В. ГУЛЮКІН, Росія, Москва, директор ФДБНУ ВІЕВ, доктор ветеринарних наук, професор, заслужений діяч науки РФ, академік РАН
Л. ЕНХУАНЕС, Іспанія, Мадрид. Зав. лабораторією центру біотехнології Іспанського національного дослідницького ради (CNB-CSIC), професор-дослідник
А. Н. ПАНІН, Росія, Москва., директор ФГБУ ВГНКИ, доктор ветеринарних наук, професор, академік РАН
П. П. РАХМАНІН, Росія, Москва, генеральний директор РОАО «Росагробіопром», доктор біологічних наук
А. Я. САМУЙЛЕНКО, Росія, Щелково, директор ФДБНУ ВНІТІБП, доктор ветеринарних наук, професор, заслужений діяч науки РФ, академік РАН
А. М. СМІРНОВ, Росія, Москва, директор ФДБНУ ВНІІВСГЕ, доктор ветеринарних наук, професор, заслужений діяч науки РФ, академік РАН
Б. В. УША, Росія, Москва, директор ФДБОУ ВПО МДУПП, доктор ветеринарних наук, професор, заслужений діяч науки РФ, академік РАН
В. І. ФИСИНІН, Росія, Сергієв Посад, директор Федеральної державної бюджетної наукової устнови «Всеросійський науково-дослідний і технологічний інститут птахівництва (ФДБНУ ВНДТІП), доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки РФ, академік РАН