Періодичність видання: 6 випусків на рік
Заснований у 1980 році
Видавець: «Медицина (видавництво)»
Міжнародний стандартний номер: ISSN 0206-4952
Мова видання: російська
Інформація про журнал
Журнал висвітлює основні теоретичні і практичні питання загальної та прикладної імунології та алергології, результати оригінальних досліджень в області імуногенетики, молекулярної і клітинної імунології, імунохімії, біохімії імуногенезу, імуноморфології, функціональних основ імунітету, імунології алергічних реакцій, клінічної імунології та імунопатології, статті, присвячені методам імунологічного та імунохімічного аналізу, рекомендованим до застосування в клініці та експерименті.
Спеціалізація: Імунологія
Тематика: Теоретичні і практичні питання загальної та прикладної імунології та алергології, імуногенетики, молекулярної і клітинної імунології, імунохімії, біохімії імуногенезу, иммуноморфологии, функціональних основ імунітету, імунології алергічних реакцій, клінічної імунології та імунопатології
Головний редактор: академік РАН і РАМН, професор, директор Державного наукового центру — Інституту імунології Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА) Хаітов, Рахим Мусаєвич
Заступник головного редактора: Борис Володимирович ПІНЄГІН, професор, доктор мед. наук
Відповідальний секретар: Георгій Олегович Гудима, професор, доктор мед. наук,
Редакційна колегія:
АЛЕКСЄЄВ Леонід Петрович, професор, доктор мед. наук,
АТАУЛЛАХАНОВ Равшан Іноятовіч, професор, доктор мед. наук,
ГАРІБ Фируз Юсуфович, професор, доктор мед. наук (науковий редактор)
ГУЩИН Ігор Сергійович, член-кор. РАМН, доктор мед. наук,
ІЛЬЇНА Наталія Іванівна, професор, доктор мед. наук,
КАДАГІДЗЕ 3аіра Григор’єва, професор, доктор мед. наук,
КАРАМ Едуард Володимирович, професор, доктор біол. наук,
ВАРТИ Олександр Вікторович, член-кор. РАМН, доктор мед. наук,
МЕДУНІЦИН Микола Васильович, академік РАМН, доктор мед. наук,
ПЕТРОВ Рем Вікторович, академік РАН,
РЄЗНИКОВ Ю. П., професор, доктор мед. наук,
СИДОРОВИЧ Ігор Георгійович, професор, доктор мед. наук,
СИМБІРЦЕВ Олександр Семенович, професор, доктор мед. наук,
ФІЛАТОВ Олександр Вікторович, професор, доктор біол. наук,
ФРЕЙДЛІН Ірина Соломонівна, член-кор. РАМН, доктор мед. наук,
ХАЇТ Муса Рахимович, доктор мед. наук
Редакційна рада:
Тамара Уктамовна АРИПОВА (Ташкент), Спартак Семенович ГАМБАРОВ (Єреван), Aлександр Викторович ЄМЕЛЬЯНОВ (Санкт-Петербург), Bолодимир Олександрович КОЗЛОВ (Новосибірськ), Людмила Василівна ЛУСС (Москва), Андрій Миколаєвич МАЯНСЬКИЙ (Нижній Новгород), Михайло Петрович ПОТАПНЕВ (Мінськ), Мурад 3иявдинович САІДОВ (Махачкала), Реваз Ізмаілович СЕПІАШВІЛІ (Москва), Людмила Петрівна СИЗЯКІНА (Ростов-на-Дону), Наталя Юрьївна СОТНІКОВА (Іваново), Ірина Олександрівна ТУЗАНКІНА (Єкатеринбург), Bалерій Олександрович ЧЕРЕШНЄВ (Єкатеринбург)