Періодичність видання: 4 випуски на рік
Заснований у 2003 році
Засновники: ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Видавець: Видавництво ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського  
Міжнародний стандартний номер: ISSN 2415-8836 (Online), ISSN 1811-2471 (Print)
Журнал індексується: Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory
Мова видання: українська, англійська, російська
Тип видання: науково-практичний журнал
Інформація про журнал
Тематика: медичні науки, фармацевтичні науки, біологічні науки
Журнал присвячений питанням висвітлення механізмів функціонування здорового та хворого організму, молекулярної та клітинної фізіології та патології, моделювання патологічних процесів, морфології та патоморфології, клінічних та експериментальних аспектів діагностики та лікування, особливостей внутрішніх хвороб, проблем акушерства, гінекології, педіатрії, хірургічної патології, трансплантології, проблем неврології та психіатрії, екстремальних станів, екології, доклінічного дослідження лікарських субстанцій синтетичного та природного походження.
Головний редактор: Бабінець Л. С.,  Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль, Україна
Відповідальний секретар: Андріїшин О. П.,  Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль, Україна
Редакційна рада:Андрейчин М. А. (чл.-кор. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.), Андрейчин С. М. (д-р мед. наук, проф.), Боднар Я. Я. (д-р мед. наук, проф.), Вадзюк С. Н. (д-р мед. наук, проф.), Галайчук І. Й. (д-р мед. наук, проф.), Геряк С. М. (д-р мед. наук, проф.), Голяченко О. М. (д-р мед. наук, проф.), Гонський Я. І. (д-р мед. наук, проф.), Гощинський В. Б. (д-р мед. наук, проф.), Грошовий Т. А. (д-р мед. наук, проф.), Гудима А. А. (д-р мед. наук, проф.), Дем’яненко В. В. (д-р мед. наук, проф.), Зербіно Д. Д. (чл.-кор. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.), Климнюк С. І. (д-р мед. наук, проф.), Кліщ І. М. (д-р мед. наук, проф.), Колесник Ю. М. (чл.-кор. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.), Кресюн В. Й. (чл.-кор. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.), Луцик О. Д. (д-р мед. наук, проф.), Маланчук Л. М. (д-р мед. наук, проф.), Пасєчко Н. В. (д-р мед. наук, проф.), Посохова К. А. (д-р мед. наук, проф.), Середюк Н. М. (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.), Сміян С. І. (д-р мед. наук, проф.), Файфура В. В. (д-р мед. наук, проф.), Федорців О. Є. (д-р мед. наук, проф.), Фіра Л. С. (д-р мед. наук, проф.), Черних В. П. (чл.-кор. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.), Шкробот С. І. (д-р мед. наук, проф.)
Редколегія: Бігуняк В. В. (д-р мед. наук, проф.), Волков К. С. (д-р мед. наук, проф.), Гнатюк М. С. (д-р мед. наук, проф.), Грубник В. В. (д-р мед. наук, проф.), Ковальчук Л. Я. (чл.-кор. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.), Мисула І. Р. (д-р мед. наук, проф.), Швед М. І. (д-р мед. наук, проф.), Яшан О. І. (д-р мед. наук, проф.)