Семінар-практикум у місті Вінниця

17 жовтня 2019 року в м. Вінниця науковими працівниками ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок було проведено семінар-практикум на тему «Нормативно-правове регулювання діяльності аптечного підприємства у відносинах “виробник-споживач».

У семінарі-практикумі брали участь : представники Державної служби України з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, наукові співробітники ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, спеціалісти Головного управління Держпродппоживслужби у Вінницькій області та численні працівники аптечних підприємств Вінниці та Вінницької області.

Учасникам семінару були представлені доповіді:

 • “Організація ветеринарного забезпечення у Вінницькій області”. Начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Г. П. Сидорук.

  • Ліцензування виробництва ветеринарних препаратів. Нормативно-правове регулювання обігу ветеринарних препаратів. Начальник відділу ліцензування та державного контролю за ветеринарними препаратами Держпродспоживслужби України Л. П. Лук’янець.
  • Науковий супровід формування ринку якісних ветеринарних препаратів, кормових добавок та ефективного їх використання в Україні. Заступник директора по науковій роботі, д. вет. н. В. П. Музика.
  • Щодо виконання основних положень Закону України “Про ветеринарну медицину” в частині обігу ветеринарних препаратів, кормів, кормових добавок, роздрібної та оптової торгівлі ними. Час реформувань у ветеринарній медицині. Чи під силу нам готуватись до впровадження належної дистриб’юторської практики? Головний науковий співробітник відділу держконтролю, стандартизації та сертифікації, д. вет. н., професор В. О. Величко.

0

 • Регламентуючі документи підприємств оптової та роздрібної торгівлі ветеринарними препаратами. Завідувач відділу держконтролю, стандартизації та сертифікації, к. вет. н. У. І. Тесарівська.
 • Нормативні вимоги та правила транспортування і зберігання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини у ветеринарних аптеках, гуртівнях, базах, складах. Заступник директора з питань наукового забезпечення стандартизації, сертифікації і держконтролю у ветмедицині, к. с-г. н. Т. Р. Левицький.
 • Премікси. Кормові добавки — особливості обігу та реалізації. Заступник директора з питань наукового забезпечення стандартизації, сертифікації і держконтролю у ветмедицині, к. с-г. н. Т. Р. Левицький.
 • Сучасний стан та особливості антибіотикотерапії у ветеринарній медицині. Заступник директора по науковій роботі, д. вет. н. В. П. Музика.
 • Щодо питань незареєстрованої, неякісної та фальсифікованої продукції для ветмедицини, порядок розгляду рекламацій, дотримання порядку виявлення, вилучення з обігу та дія аптечних підприємств з повернення виробникам неякісної продукції або її утилізації. Завідувач відділу держконтролю, стандартизації та сертифікації, к. вет. н. У. І. Тесарівська.
 • Птахівництву — надійний епізоотичний захист. Практична робота аптечних підприємств із імунологічними препаратами. Старший науковий співробітник сектору контролю препаратів для птахівництва і м’ясоїдних, к. вет. н. І. К. Авдосьєва.

В ході роботи семінару учасники обмінялися досвідом роботи та обговорені проблемні питання в режимі виробник — реалізатор — споживач. Всі учасники семінару отримали сертифікати

Учасники мали можливість придбати нормативно-регламентуючу літературу відповідного профілю, видану ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, зокрема:

 • Довідник зареєстрованих в Україні кормових добавок та преміксів;
 • Довідник ветеринарних препаратів, зареєстрованих в Україні;
 • Збірник нормативних документів для підприємств, які реалізують продукцію ветеринарної медицини;
 • Законодавче та нормативне забезпечення постановки продукції для ветеринарної медицини і тваринництва на виробництво, її реєстрації та контролю якості в Україні;
 • Ділова українська мова.

Учасники семінару-практикуму внесли ряд пропозицій щодо напрацювання механізмів забезпечення контролю роботи аптечних підприємств і надання їм практичної допомоги, висловили свої побажання в частині проведення спільних семінарів-практикумів із виробниками продукції для ветмедицини, споживачами, зокрема з лікарями-практиками, отримали вичерпні відповіді на всі запитання.

Засідання круглого столу «Стійкість до протимікробних препаратів (AMR): ризики на робочих місцях»

До Дня охорони праці 23 квітня 2019 року у м. Києві відбулося засідання круглого столу на тему: «Стійкість до протимікробних препаратів (AMR): ризики на робочих місцях». Організаторами були Профспілка працівників АПК України та ГС «Союз українського селянства». Від ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок активну участь приймали заступники директора інституту, д.вет.н. В. П. Музика та д.б.н. Ю. М. Косенко.

До участі долучилися представники Державної служби праці України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Національної академії аграрних наук України, Національного університету біоресурсів і природокористування,Української сторони Платформи громадянського суспільства «Україна – ЄС», обласних організацій Профспілки працівників АПК.

Метою заходу було обговорення питань щодо:
– права кожної людини на доступне та безпечне харчування;
– виявлення ризиків потрапляння в організм працівників тваринництва та ветеринарної медицини мікроорганізмів – збудників інфекційних захворювань, стійких до антимікробних препаратів, у тому числі антибіотиків;
– розробки способів захисту працівників ветеринарної медицини, тваринництва та всього продовольчого ланцюжка від зараження стійкими до протимікробних засобів мікроорганізмами;
– протидії використанню антибіотиків і антибіотикорезистентних мікроорганізмів при вирощуванні худоби і птиці;
– визначення можливих способів захисту пересічних громадян з боку держави щодо упередження ризиків зараження протимікробними препаратами та охорони здоров’я.

З презентаціями виступили:

Ничик Сергій Анатолійович – член-кореспондент НААН, д.вет.н., директор Інституту ветмедицини НААН України (м. Київ) на тему «Антибіотикорезистентність мікроорганізмів – глобальна проблема та шляхи її подолання».

Араф’єв Василь Львович – Завідувач лабораторії молекулярної діагностики ННЦ, к.вет.н. ННЦ Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини (м. Харків) на тему: «Резистентність енергобактерій – сучасний стан проблеми»

Гаркавенко Тетяна Олександрівна – заступник директора з наукового забезпечення керівництва випробувальним центром ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на тему «Антибіотикорезистентність збудників зоонозів та коменсальних бактерій у тварин в Україні. Європейський та національний підхід»

Харчук Людмила Володимирівна – начальник відділу з питань гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці Держпраці України на тему «Умови праці працівників у сільському господарстві. Організація медичних оглядів працівників сільського господарства, професійні захворювання».

Якубчак Ольга Миколаївна – завідувачка кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, доктор ветеринарних наук, професор НУБіП на тему: «Регулятивні заходи ЄС у сфері захисту прав споживачів та безпечності харчових продуктів».

Шевченко Лариса Василівна – професор кафедри гігієни тварин та санітарії ім. проф. А.К. Скороходька, д.вет.н., професор НУБіП на тему: «Небезпечні наслідки застосування антибіотиків у птахівництві».

Сілонова Наталія Борисівна – доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції факультету харчових технологій та управління якістю продукцію АПК НУБіП, к.б.н. на тему: «Протимікробні препарати в системі управління безпечністю харчових продуктів».

Косенко Юрій Миколайович – заступник директора ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок, Національний координатор світової організації охорони тварин по ветеринарним препаратам, д.б.н. на тему: «Нормативно-правові акти щодо стійкості мікроорганізмів до протимікробних препаратів».

Щербина Сергій Володимирович – експерт Української сторони Платформи громадянського суспільства «Україна – ЄС», к.с.-г.н. на тему: «Забезпечення продовольчої безпеки в Україні у контексті Цілей сталого розвитку».

Учасники круглого столу були одностайні у тому, що існує серйозна загроза життю і здоров’ю не лише працівників сільського господарського та всього продовольчого ланцюжка, а й пересічним громадянам нашої країни.

Тому була прийнята Резолюція, у якій однією важливих вимог є звернення до Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин верховної Ради України, щодо проведення комітетських і парламентських слухань із залученням фахівців, громадських організацій і профспілок.

Запрошення на семінар-тренінг

Шановні колеги, ТОВ “Стандарти Технології Розвиток +” спільно з Державним науково-дослідним контрольним інститутом ветеринарних препаратів та кормових добавок (ДНДКІ) запрошує вас на семінар-тренінг!

Семінар-тренінг: 06-07 червня 2019 р. – «Нормативні вимоги щодо процедури реєстрації ветеринарних препаратів в Україні. Практичні аспекти формування реєстраційного досьє на ветеринарні препарати» м. Львів, вул. Донецька, буд.11.

Запрошення на семінар-тренінг