Періодичність видання: 12 випусків на рік
Заснований у 2002 році
Засновники: Національна академія наук України, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
Видавець: Інститут фізіології ім. А.А. Богомольця Національної академії наук України
Журнал індексується: SCOPUS та реферується в PubMed «Україніка наукова», Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, EBSCO,ВИНИТИ
Міжнародний стандартний номер: ISSN друкованої версії 0201-8489
Мова основного тексту видання:  українська
Тип видання: науково-теоретичний журнал
Інформація про журнал
Публікації робіт з фізіології та патофізіології.
Тематичні рубрики:
34.00.00 Біологія
76.00.00 Медицина і охорона здоров’я
Головний редактор: Сагач Вадим Федорович, член-кореспондент НАН України
Заступник головного редактора: Мойбенко Олексій Олексійович, академік НАН України
Відповідальний секретар: Л.В. Литвин
Члени редколегії: І.М. Алексєєва, Ю.В. Биць, Г.М. Бутенко (чл.-кор. НАН України), В.М. Казаков (академік АМН України), П.Г. Костюк (академік НАН України), В.М. Мороз, О.Г.Резніков (чл.-кор. НАН України), П.М. Сєрков (академік НАН України), В.М. Сторожук, В.О. Цибенко, В.Г. Шевчук, М.Ф. Шуба (академік НАН України)
Редакційна рада:
В.Ф. Сагач (чл.-кор. НАН України, голова), В.Я. Березовський, А.І. Гоженко, В.М. Запорожан (академік АМН України), В.М. Єльський, О.П. Костюк, М.В. Макаренко, І.М. Маньковська, П.О. Неруш, В.П. Пішак, М.М. Ткаченко, М.Д. Тронько (чл.-кор. НАН України), С.Б. Французова, А.І. Хомазюк
Науковий редактор: В.Ф. Сагач, член-кореспондент НАН України