Відділ фармакології та імуноморфології
Методичні рекомендації «Імунологічний контроль ветеринарних лікарських засобів», у яких описано порядок проведення контролю імуномодулюючих препаратів та оцінка їх впливу на імунну систему.

Методичні рекомендації “Комплексна оцінка впливу ветеринарних препаратів на морфофункціональний стан імунної системи” в яких пропонується система діагностики імунного статусу організму, включаючи методики  комплексної оцінки токсичного впливу, при застосуванні хіміотерапевтичних ветеринарних препаратів. Методичні рекомендації також містять теоретичні  положення про роль клітинних і гуморальних факторів імунітету тварин, настанови щодо використання окремих сучасних імунологічних, гематологічних, біохімічних та морфогістохімічних методик, інтерпретацію результатів досліджень.

Методичні рекомендації «Кількісне визначення гаптоглобіну в сироватці крові та м’ясному соку свиней»,у яких наведений порядок кількісного визначення гаптоглобіну в зразках сироватки крові свиней, м’ясному соку тест-системою для конкурентного імуноферментного аналізу RIDASCREEN Haptoglobin.

Методичні рекомендації “Мікроструктурне дослідження сировини у м’ясних фаршах”, які використовуються спеціалістами лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи для вивчення особливостей м’ясної сировини на різних стадіях дозрівання, заморожування, дефростації, висушування, соління, в тому числі і фаршів, з яких виготовляють пельмені.

Методичні рекомендації «Експертиза напівфабрикатів мясних та м’ясо-рослинних січених мікроструктурним методом».

Методичні рекомендації «Експертиза ковбасних виробів гістологічним методом». У методичних рекомендаціях узагальнено сучасні уявлення про структуру м’язової тканини, її морфологічні та біохімічні властивості, а також зміни, що відбуваються у процесі автолізу. Висвітлені питання гістоструктурної експертизи готових ковбасних виробів. Подано морфологічну характеристику м’яса, як об’єкта технологічної переробки, особливості його при заморожуванні, зберіганні, солінні та копчення. Наведена класифікація та асортимент ковбасних виробів, вади ковбасних виробів, за умов порушення режимів їх виготовлення, фізико-хімічні показники їх якості.

Представлено детальну характеристику функціональних інгредієнтів, які використовують при виготовленні ковбасних виробів, включаючи і ті, що містять генно-модифіковані організми. Подані ілюстрації з описом мікроструктури варених, напівкопчених та копчених ковбасних виробів. Проведена ідентифікація компонентів ковбасних виробів, показана їх можлива фальсифікація.

Методичні рекомендації “Патоморфологічна діагностика Т-2 токсикозу курей та поросят“, в якій описаний механізм дії Т-2 токсину, охарактеризовано видову чутливість тварин, подано клінічні симптоми, патологоанатомічну та гістологічну характеристику змін в органах і тканинах свиней та курей, за дії цього мікотоксину.

Посібник “Морфологічні особливості шкіри і волоса різних видів тварин в аспекті судово-ветеринарної експертизи”,  в якому висвітлюються мікроструктурні особливості шкіри та волоса різних видів тварин і людини. У посібнику наведені основні методи дослідження, структурна характеристика та представлений якісний ілюстративний матеріал, одержаний при застосуванні сучасних методів і спеціального обладнання, що сприятиме кращому пізнанню досліджуваних мікрооб’єктів. Відзначена важлива роль гістологічних досліджень у розпізнаванні біологічних мікрооб’єктів.