Засідання круглого столу «Стійкість до протимікробних препаратів (AMR): ризики на робочих місцях»

До Дня охорони праці 23 квітня 2019 року у м. Києві відбулося засідання круглого столу на тему: «Стійкість до протимікробних препаратів (AMR): ризики на робочих місцях». Організаторами були Профспілка працівників АПК України та ГС «Союз українського селянства». Від ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок активну участь приймали заступники директора інституту, д.вет.н. В. П. Музика та д.б.н. Ю. М. Косенко.

До участі долучилися представники Державної служби праці України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Національної академії аграрних наук України, Національного університету біоресурсів і природокористування,Української сторони Платформи громадянського суспільства «Україна – ЄС», обласних організацій Профспілки працівників АПК.

Метою заходу було обговорення питань щодо:
– права кожної людини на доступне та безпечне харчування;
– виявлення ризиків потрапляння в організм працівників тваринництва та ветеринарної медицини мікроорганізмів – збудників інфекційних захворювань, стійких до антимікробних препаратів, у тому числі антибіотиків;
– розробки способів захисту працівників ветеринарної медицини, тваринництва та всього продовольчого ланцюжка від зараження стійкими до протимікробних засобів мікроорганізмами;
– протидії використанню антибіотиків і антибіотикорезистентних мікроорганізмів при вирощуванні худоби і птиці;
– визначення можливих способів захисту пересічних громадян з боку держави щодо упередження ризиків зараження протимікробними препаратами та охорони здоров’я.

З презентаціями виступили:

Ничик Сергій Анатолійович – член-кореспондент НААН, д.вет.н., директор Інституту ветмедицини НААН України (м. Київ) на тему «Антибіотикорезистентність мікроорганізмів – глобальна проблема та шляхи її подолання».

Араф’єв Василь Львович – Завідувач лабораторії молекулярної діагностики ННЦ, к.вет.н. ННЦ Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини (м. Харків) на тему: «Резистентність енергобактерій – сучасний стан проблеми»

Гаркавенко Тетяна Олександрівна – заступник директора з наукового забезпечення керівництва випробувальним центром ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на тему «Антибіотикорезистентність збудників зоонозів та коменсальних бактерій у тварин в Україні. Європейський та національний підхід»

Харчук Людмила Володимирівна – начальник відділу з питань гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці Держпраці України на тему «Умови праці працівників у сільському господарстві. Організація медичних оглядів працівників сільського господарства, професійні захворювання».

Якубчак Ольга Миколаївна – завідувачка кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, доктор ветеринарних наук, професор НУБіП на тему: «Регулятивні заходи ЄС у сфері захисту прав споживачів та безпечності харчових продуктів».

Шевченко Лариса Василівна – професор кафедри гігієни тварин та санітарії ім. проф. А.К. Скороходька, д.вет.н., професор НУБіП на тему: «Небезпечні наслідки застосування антибіотиків у птахівництві».

Сілонова Наталія Борисівна – доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції факультету харчових технологій та управління якістю продукцію АПК НУБіП, к.б.н. на тему: «Протимікробні препарати в системі управління безпечністю харчових продуктів».

Косенко Юрій Миколайович – заступник директора ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок, Національний координатор світової організації охорони тварин по ветеринарним препаратам, д.б.н. на тему: «Нормативно-правові акти щодо стійкості мікроорганізмів до протимікробних препаратів».

Щербина Сергій Володимирович – експерт Української сторони Платформи громадянського суспільства «Україна – ЄС», к.с.-г.н. на тему: «Забезпечення продовольчої безпеки в Україні у контексті Цілей сталого розвитку».

Учасники круглого столу були одностайні у тому, що існує серйозна загроза життю і здоров’ю не лише працівників сільського господарського та всього продовольчого ланцюжка, а й пересічним громадянам нашої країни.

Тому була прийнята Резолюція, у якій однією важливих вимог є звернення до Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин верховної Ради України, щодо проведення комітетських і парламентських слухань із залученням фахівців, громадських організацій і профспілок.