Періодичність видання: 4  випуски на рік
Заснований у 2007 році
Видавець: Санкт-Петербурзька державна академія ветеринарної медицини
Міжнародний стандартний номер: ISSN 2072-2419
Журнал індексується: AGRIS.
Мова видання: російська
Тип видання: рецензований науковий журнал
Інформація про журнал 
Журнал входить в перелік ВАК.
В журналі публікуються статті, присвячені ветеринарній медицині, зоотехнії, хімії, біології, біологічній хімії, фізіології.
Рубрики журналу: Досвід, проблеми перспективи. Інфекційні хвороби. Інвазійні хвороби тварин. Хірургія. Акушерство і гінекологія. Незразні хвороби, фармакологія, токсикологія, фармація.Гомеопатія, фітотерапія, фунготерапія. Зоогігієна, санітарія, екологія, годівля. Хвороби птиці.Хвороби хижаків та екзотичних тварин. Біохімія, анатомія, фізіологія. За кордоном. Підготовка кадрів. З історії ветеринарії. Інформація
Редакційна рада:
А.А. Стєкольніков – гол. ред., член-кор.РАСГН, д.в.н., проф., СПб; В.Д. Соколов – заст. гол. ред. д.в.н. проф., СПб; А.И. Ятусевич – заст. гол. ред. д.в.н. проф., Вітебськ;
Редакційна колегія:
А.А. Аліев, д.в.н., проф., СПб; Н.Л. Андрєєва, д.б.н., проф., СПб; Л.М. Бєлова, д.б.н., проф., СПб; М.І. Гулюкін, акад. РАСГН, д.в.н., проф., Москва; Н.В. Зеленевський, д.в.н., проф., СПб; Л.Ю.Карпенко, д.б.н., проф., СПб; С.П. Ковалєв, д.в.н., проф., СПб; А.А. Кудряшов, д.в.н., проф., СПб; В.А. Кузьмін, д.в.н., проф., СПб; М.Н. Макарова, д.м.н., проф., СПб; К.В. Племяшов, д.в.н., проф., СПб; Б.С. Семенов, д.в.н., проф., СПб; А.М. Смірнов, акад. РАСХН, д.в.н., проф., Москва; А.А. Сухінін, д.б.н., проф., СПб; А.Н. Шиков, д.ф.н., проф., СПб.