2011 р. 

1. Вивчення параметрів токсичності спирту етилового на лабораторних тваринах / Періг Ж. М., Патерега І. П., Кисців О.С., Кабанець А. С. // Наук.-техн. бюл. І-ту біол. т-н і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Вип. 12. № 1.2 – Львів – 2011. – С.313-317.

2. Антигельмінтна ефективність препарату Щитник при змішаних інвазіях у собак /Ж. М. Періг, Р.В. Хом’як, Т. В. Юринець, В. А. Смук. // Наук.-техн. бюл. І-ту біол. т-н і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Вип. 12. № 1.2 – Львів – 2011. – С.243-247.

3. Аберації хромосомного типу в соматичних клітинах лабораторних тварин, індуковані ветеринарними препаратами / І.П. Патерега, Ж.М. Періг, О.С.Кисців, А.С.Кабанець // Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія “Ветеринарна медицина”. — Вип. 2 (29) — 2011.- С.42-46.

4. Фарафонов С.Ж., Періг Ж.М. Вплив різних умов утримання на фізіолого-біохімічні показники крові бугайців Волинської м’ясної породи / Матеріали VМіжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів 10-11.05.11 року”Молода наука Волині: Пріоритети та перспективи досліджень. – Волинський національний університет ім.Л.Українки. – Луцьк., 2011. – С.9-10.

5. Фарафонов С.Ж., Періг Ж.М.Физиолого-морфологические показатели крови молодняка бычков при различных условиях содержания// Мат конференции «Повышение конкурентности отрасли животноводства» (14-15 сентября 2011 г.). -РУП “Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».-  Жодино, 2011. – Ч 2. — С. 383-386.

6. В.М. Зубачик, Л.Ю. Мінько, І.П. Патерега. Біохімічні аспекти моделювання парадонтиту на тлі гіперпаратирозу в експерименті // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. Наук.-практ. журнал. – 3 (55) / 2011. С.12-19.

7. В.М. Зубачик, Л.Ю. Мінько, І.П. Патерега. Модель парадонтиту на тлі гіперпаратирозу // Вісник стомотології. Наук.-практ. рецензований журнал. – № 3 (76) 2011. С.18-22.