Періодичність видання: 6 випусків на рік
Заснований у 1934 році
Видавці: Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Товариство мікробіологів України ім. С.М. Виноградського
Міжнародний стандартний номер: ISSN 0201-8462
Журнал індексується  SCOPUS та реферується в PubMed
Мова видання:  українська, англійська, російська
Тип видання: рецензований науковий журнал
Інформація про журнал
Журнал висвітлює найбільш актуальні дослідження в галузі загальної, ґрунтової, технічної та медичної мікробіології, фізіології промислових мікроорганізмів, експериментальної мікології, теоретичних та прикладних аспектів вірусології, генетики, біохімії та молекулярної біології мікроорганізмів, виробництва нових біологічно активних речовин мікроорганізмів, а також біотехнології та охорони довколишнього середовища з використанням мікроорганізмів.
Журнал приймає до розгляду оригінальні експериментальні статті та аналітичні огляди з мікробіології та вірусології, а також персоналії, огляди останніх наукових подій (конгресів, симпозіумів, конференцій, тощо) та рецензії на наукові видання.
Рубрики: Експериментальні роботи. Методи., Літературні огляди. Історія науки. Ювілеї і дати. Хроніка. Рецензії
Головний редактор – Валентин Степанович Підгорський, д.б.н, професор, академік НАН України, директор ІМВ НАН України
Заступник головного редактора – Федір Іванович Товкач, д.б.н., ст.н.с., член-кореспондент НАН України, заступник директора ІМВ НАН України
Виконавчий секретар – Фаїна Володимирівна Мучник, к.б.н., ст.н.с., ІМВ НАН України
Члени редакційної колегії:
Л.В. Авдєєва, Л.Д. Варбанец, П.І. Гвоздяк, О.М. Громозова, О.М. Зайченко, Г.О. Іутинська, Н.К.Коваленко, І.К. Курдиш, Б.П. Мацелюх, Л.А. Пасічник, В.П. Патика, Т.П. Пирог, В.П. Поліщук,А.В. Руденко,  М.Я. Співак, В.П. Широбоков, І.С. Щербатенко.
Редакційна рада: Бойко А.Л. (Київ), Бойко Н.В. (Ужгород), Вінніков А.І., (Дніпропетровськ), Волкогон В.В. (Чернігів), Гнатуш С.О. (Львів), Драговоз І.В. (Київ)
Іваниця В.О. (Одеса), Климнюк С.І. (Тернопіль), Кнірель Ю.О. (Москва), Кременчуцький Г.М. (Дніпропетровськ), Мельничук М.Д. (Київ), Ніколайчук В.І. (Ужгород), Палій Г.К. (Вінниця), Сибірний А.А. (Львів), Стефурак В.П. (Івано-Франківськ), Шинкаренко Л.М. (США).