Завідуючий лабораторією – кандидат ветеринарних наук.

Tел. (032) 252-92-07

Е-mail: ipatereha@scivp.lviv.ua

Ігор Петрович ПатерегаУ 1978-1983 роках навчався на ветеринарному факультеті Львівського зооветеринарного інституту. Після закінчення Інституту у 1983-1986 роках працював завідувачем Старо-Рафалівської ветдільниці Володимирецького району Рівненської області. У ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок працює з 1986 р. Працював на посадах старшого лаборанта, молодшого наукового співробітника, завідувача сектору токсикологічних досліджень. У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Токсичність, фармакокінетика палехіну і його терапевтична ефективність при колібактеріозі курчат». Наукові дослідження стосуються розробки системи фармакологічного і токсикологічного контролю ветеринарних препаратів та кормових добавок згідно з міжнародними вимогами; контролю і створення екологічно безпечних протимікробних та протипаразитарних фіто- та хіміопрепаратів. У 2004 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника. Автор понад 100 наукових праць, 4 методичних рекомендацій, 3 патентів, приймав участь у розробці 5 ветеринарних фіто- і хіміопрепаратів. І. П. Патерега є членом вченої ради Інституту.