2011 рік:

 1. Скринінг метод наявності антибіотиків у натуральному меді /Музика В.П., Стецько Т.І., Святоцька Л.О., Мурська С.Д.,Хом’як О.І.,Угрин Г.П./Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – 2011. – Вип. 12, № 1,2. – С. 376-380.
 2. Мікробіологічний метод визначення амокси-циліну в лікувальних кормах / Музика В.П., Стецько Т.І., Купецька О.В., Балян О.З., Пашковська М.В. / Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – 2011. – Вип. 12, № 1,2. – С. 371-375.
 3. Альтернатива антибиотикам в профилактике болезней бройлеров / Алёхин Ю.Н., Курило А.В., Галкин А.В., Величко В.А., Стецко Т.И., Косенко Ю.М. / Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – 2011. – Вип. 12, № 1,2. – С. 207-213.
 4. Взаємодія антибіотиків по відношенню до бактерій роду BACILLUS/ Стецько Т.І., Угрин Г.П., Мурська С.Д., Святоцька Л.О. / Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – 2011. – Вип. 12, № 3,4. – С. 414-419.
 5. Нові антимікробні препарати при лікуванні інфекцій дихальних шляхів у свиней / Музика В.П., Стецько Т.І., Панич О.П., Камінський Р.В., Падовський В.Н./ Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції “Інтенсивні технології свинарства і птахівництва 2011”, м.Одеса, 28-30 червня 2011 р. – 2011. – С. 54-59.
 6. Кластерна стратегія у формуванні інноваційного потенціалу наукового проекту / Музика В.П., Темненко С.М., Брезвин О.М. / Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепартів та кормових добавок. – 2011. – Вип. 12, № 3,4. – С. 380-385.
 7. До оцінювання токсичної дії полімерних виробів з використанням тест-об’єкту-сперміїв бугаїв / Музика В.П., Атаманюк І.Є., Чайківська О.І., Панич О.П., Сергієнко О.І. / Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепартів та кормових добавок. – 2011. – Вип. 12, № 3,4. – С. 414-420.
 8. Експериментальне обгрунтування використання декаетонію у ветеринарній практиці / Литвин В.П., Коцюмбас І.Я., Поліщук В.В., Лозінський М.О., Музика В.П. / Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепартів та кормових добавок. – 2011. – Вип. 12, № 1,2. – С.228-232.
 9. Засоби і схема профілактики субінволюції матки корів / Стравський Я.С., Панич О.П., Музика В.П., Атаманюк І.Є., Понамарьова С.А. / Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепартів та кормових добавок. – 2011. – Вип. 12, № 3,4. – С. 231-235.

  2012 рік:

 10. Фізіолого-біохімічна характеристика сперміїв бугаїв за використання яєчного жовтка і соєвого лецетину в розріджувачах / О. Б. Андрушко, М. М. Шаран, І. М. Яремчук,  А. Р. Корбецький, О. П. Панич, І. Є. Атаманюк // Біологія тварин (науково-теоретичний журнал) Том 14 №1-2 , 2012р.
 11. Вплив сукупного введення піридоксину гідрохлориду з аскорбіновою кислотою на біохімічні та морфологічні показники крові бичків при гострому нітратно-нітритному токсикозі / Старик Л. І., Гутий Б. В., Васів Р. О., Мурська С. Д., Гуфрій Д. Ф.// Науковий вісник Львівського національного університету вет.медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького. -том 14, №2(52)- Львів 2012.- с.306-312.
 12.  Антибактеріальні препарати і встановлення чутливості збудників маститу і ендометриту у корів до них /  Мурська С. Д., Кухтин М. Д. // Науковий вісник Львівського національного університету вет.медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького. – том 14, №2(52), Львів 2012. – С. 56-59.
 13. Стан імунної системи індиків, уражених еймеріями (огляд літератури) / Мурська-Гуфрій С. Д., Хом.як О. І., Калініна О. Й., Балян О. З., Гутий Б. В., Харів І. І., Величко В. О. // Проблеми зооінженерії та вет.медицини. Збірник наукови х праць. – Випуск 24, частина 2, Харків 2012. – С.447-451.
 14. Рівень не ферментної системи антиоксидантного захисту організму бичків при гострому нітратно-нітритному токсикозі /Губерук В. О., Гутий Б. В., Мурська С. Д., Гуфрій Д. Ф. // Біологія тварин (науково-теоретичний журнал).- Львів, 2012. – т 14 № 1-2.- С. 300-305.
 15. Мікробіологічний метод визначення  саліноміцину натрію в лікувальних кормах та преміксах / В. П. Музика, О. Й. Калініна О. В. Купецька, О. З. Балян // Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок № 3, 4.- випуск 12, 2012.- С. 380-384.
 16. Вплив антимікробного препарату Цефінель на ефективність вакцинації проти хвороби Марека / Остапів Н. В., Авдос’єва І. К., Чайківська О. І., Балян О. З., Рудишин П. П. // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепартів та кормових добавок. – 2012. – Вип. 13, № 3,4. – С. 149-152.
 17. Терапевтична ефективність Цефазоліну при ендометритах у дрібних домашніх тварин / Музика В. П., Стецько Т. І., Жила М. І., Шкодяк Н. В., Чернишук І. М. // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – 2012. – Вип. 13, № 1,2. – С. 238-243.
 18. Визначення чутливості кишкової палички до антибіотиків та ефективність нового антибактеріального препарату амоксицилін тригідрат 50 % при ешерихіозі у курей / Музика В. П., Стецько Т. І. // Птахівництво. – 2012. – Вип. 68 – С. 331 – 335.
 19. Визначення чутливості кишкової палички до антибіотиків та ефективність нового антибактеріального препарату амоксицилін тригідрат 50 % при ешерихіозі у курей / Музика В. П., Стецько Т. І. // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Птахівництво», Харків -2012. – Вип.68. – С.331-335.