зав. сектором стандартизації та науково-технічної інформації – кандидат ветеринарних наук.

Тел. (032) 252-11-10

Факс (032) 252-27-78

Любенко Ярослав Михайлович з 1972 по 1977 р. навчався у Львівському зооветеринарному інституті на ветеринарному факультеті. З 1980 по 1983 рр. навчався в аспірантурі ВНДІ ветеринарної санітарії (м. Москва). У 1985 році захистив дисертаційну роботу на тему: «Токсикологічна оцінка N-ацетил-Е-капронової кислоти».

У ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок працює з 1985 р. Займав посади старшого наукового співробітника, завідуючого лабораторією. Напрямок наукової роботи – вивчення основ застосування нових препаратів для лікування с.-г. тварин, розробка методів біологічного контролю фармакологічних препаратів. Автор понад 100 наукових праць, 5 авторських свідоцтв і патентів, розробник 12 нормативно-технічних документів на ветеринарні препарати.