Періодичність видання: 6 випусків на рік
Заснований у 1955 році
Засновники: Російська академія медичних наук та Федеральна державна бюджетна установа Науково–дослідний інститут біомедичної хімії імені Ст. Н. Ореховича Російської академії медичних наук.
Видавець: Федеральна державна бюджетна наукова установа «Науково-дослідний інститут біомедичної хімії ім. В. Н. Ореховича»
Міжнародний стандартний номер: ISSN друкованої версії 2310-6972, ISSN англомовної версії 2310-6972
Індексація журналу Журнал входить до списку видань, рекомендованих ВАК для публікації результатів дисертаційних робіт, включений в Російський індекс наукового цитування та представлений в наступних інформаційно-довідкових виданнях: Реферативний журнал і база даних ВІНІТІ, EBSCO, PubMed, Scopus (Elsevier), Ulrich’s Periodicals Directory, «BIOSIS Citation Index (Thomson Reuters)» .
З 2007 року статті, що одержали найвищі оцінки рецензентів, видаються англійською мовою у вигляді додатку до англомовної версії журналу «Біохімія»: Biochemistry (Moscow) Supplement Series B: Biomedical Chemistry, ISSN 1990-7508
Мова видання: російська, англійська
Тип видання: науково-практичний журнал
Інформація про журнал
Журнал до 2002 року видавався під назвою Питання медичної хімії (ISSN 0042-8809).
Журнал публікує роботи по всіх розділах біомедичної хімії та суміжних дисциплін, включаючи геноміку, транскриптоміку, протеоміку, метаболоміку, біоінформатику, ензимологію, молекулярну біологію, біохімічну фармакологію, молекулярну і клітинну медицину, клінічну біохімію та ін.
Журнал адресований широкій аудиторії читачів: студентам, аспірантам, викладачам, що спеціалізуються в галузі біомедичних і медичних дисциплін, фахівцям науково-дослідних інститутів.
Тематичні рубрики:
31.27.00 Біологічна хімія
34.00.00 Біологія 107
34.03.23 Математична біологія та теоретичне моделювання біологічних процесів. Біоінформатика 18
76.03.31 Медична біохімія
Головний редактор: А.І. Арчаков
Заступники головного редактора: А.Є. Медвєдєв, В.С. Скворцов
Відповідальний секретар: В.П. Мирошниченко
Редакційна колегія : А. О. Берман, А. В. Веселовський, В. М. Говорун, О. А. Гомазков, В. К. Городецький, А. М. Єгоров, А. С. Іванов, Ю. Д. Іванов, О. М. Ипатова, А. А. Кубатиев, А. В. Лисиця, C. Р. Морозів, Ю. А. Панків, А. В. Подоплелов, В. О. Поройков, Н.Н. Соколов, Н.І. Соловйов, А. А. Терентьєв, В. В. Цвєткова, В. П. Чехонин, В. А. Юрків