Періодичність видання: 10 випусків на рік
Заснований у 2005 році
Засновники: Ігор Іванченко
Керівник проекту – Тетяна Артюнина
Генеральний директор – Анастасія Чаплиженко
Медичний директор – Валерій Кидонь
Видавець: видавничий дім «Здоров’я України». ТОВ «Медичний журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія»
Міжнародний стандартний номер: ISSN 2411-2852
Мова видання: українська, російська
Тип видання: науково-практичний
Інформація про журнал
На сторінках видання розглядаються питання діагностики та лікування імунодефіцитів, гострих і хронічних рецидивуючих інфекцій, сепсису, алергічних захворювань, злоякісних новоутворень, аутоімунних хвороб. Викладаються сучасні уявлення про фізіологію імунної системи, методи оцінки показників її функцій в нормі і при патології. Висвітлюються аспекти раціонального застосування імунотропних препаратів, вакцин, антибіотиків та інших хіміотерапевтичних засобів. Оскільки імунозалежна та інфекційна патологія у тому чи іншому вираженні присутня у всіх розділах медицини, журнал представляє інтерес для лікарів різних спеціальностей.
Партнер журналу – Асоціація алергологів України
Редакційна колегія:
Шеф-редактор – Ганна Артюх
Відповідальний секретар – Олена Білоконь
Медичний редактор – Євгенія Канівець
Літературний редактор/коректор – Олена Білоконь
Дизайн/верстка – Тетяна Поличева
Імунологія, алергологія: Альошина Р. М. (Луганський державний медичний університет), Бережна Н.М. (Інститут експериментальної патології, онкології і радіології ім. Р. Е. Кавецького НАН України), Гришило П. В. (Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця), Драннік Р. Н. (Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця, Інститут урології), Зайков С. В. (Вінницький національний медичний університет ім. Н.І. Пирогова), Казмірчук Ст. Е. (Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця), Лисяный Н.І. (Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова), Мельников О. Ф. (Інститут оториноларингології ім. А. В. Коломійченко), Пухлик Б. М. (Вінницький національний медичний університет ім. Н.І. Пирогова), Чопьяк Ст. Ст. (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького)
Внутрішні хвороби: Березняків В. Р. (Харківська медична академія післядипломної освіти), Іванов Д. Д. (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика), Мостовий Ю. М. (Вінницький національний медичний університет ім. Н.І. Пирогова), Перцева Т. А. (Дніпропетровська державна медична академія), Фещенко Ю. І. (Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Р. Яновського), Ходош Е. М. (Харківська медична академія післядипломної освіти), Яшина Л. А. (Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Р. Яновського)
Педіатрія: Крамарєв С. А. (Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця), Марушко Ю. В. (Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця), Охотникова Е. Н. (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика), Третьякова О. С. (Кримський державний медичний університет ім. С. В. Георгіївського), Чернишова Л. В. (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика)
Інфекційні хвороби: Андрейчин М. А. (Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського), Возіанова Ж. В. (Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця), Фролов А. Ф. (Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського)
Оториноларингологія: Заболотний Д. І. (Інститут оториноларингології ім. А. В. Коломійченко), Мітін Ю. В. (Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця)
Ревматологія: Шуба Н.М. (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика), Яременко О. Б. (Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця)
Дерматовенерологія: Андрашко Ю. В. (Ужгородський національний університет МОН України), Коган Б. Р. (Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця), Калюжна Л. Д. (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика*), Мавров Р. В. (Інститут дерматології та венерології, Мавров І.І., (Інститут дерматології та венерології), Степаненко в. І. (Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця)