Періодичність видання:4 випуски на рік
Заснований: у 1999 році
Засновники: Заснований 1999 як «Медична хімія» Тернопільською державною медичною академією (нині Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського) з ініціативи кафедри медично хімії. Співзасновники — Академія медичних наук України, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, українська Академія наук національного прогресу. У січні 2011 перереєстрований як «Медична та клінічна хімія».
Видавець: Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Міжнародний стандартний номер: ISSN 2414-9934 (Online), ISSN 2410-681X (Print)
Мова видання: українська , англійська
Тип видання: науково-практичний журнал
Інформація про журнал
Журнал присвячений питанням молекулярних механізмів розвитку патології, біохімії у діагностиці та лікуванні, зокрема, біохімії серцево-судинних хвороб, біохімічній гепатології та нефрології, біохімії ендокринних хвороб, патохімії спадкових хвороб й екстремальних станів, біохімії в хірургічній клініці, нейрохімії та патохімії головного мозку, імунохімії, ксенобіохімії, проблемам і досвіду викладання біологічної та медичної хімії. Журнал  включено до переліку наукових фахових видань,  у яких можуть публікуватися статті щодо присвоєння наукових ступенів з медицини, біології та фармації.
Журнал індексується: Google Scholar
Головний редактор Ю. І. Губський
Заступник головного редактора М. М. Корда
Відповідальний секретар Т. Я. Ярошенко
Редакційна колегія: Т. А. Бухтіарова, Н. С. Верхратський, А. І. Гоженко, М. Я. Головенко, Т. А. Грошовий, А. В. Гудзенко, Н. М. Гула, М. І. Калинський, І. М. Кліщ, В. М. Коваленко,
С. О. Костерін, Р. Б. Лесик, Н. В. Літвінова, С. М. Марчишин, Л. С. Фіра, Г. Харві, В. П. Черних, С. Штіпек, Л. В. Яковлєва.
Редакційна рада: С. Ангельський (Гданськ, Польща), М. А. Андрейчин (Тернопіль), М. М. Великий (Київ), К. С. Волков (Тернопіль), Г. М. Ерстенюк (Івано-Франківськ), В. І. Жуков (Харків), А. Л. Загайко (Харків), Н. В. Заічко (Вінниця), Ш. Р. Інман (Атени, США), І. О. Комаревцева (Рубіжне) Р. М. Кубант (Торонто, Канада), О. К. Кульчицький (Київ), М. Д. Курський (Київ), Б. Л. Луговий (Галіфакс, Канада) М. Б. Луцюк (Вінниця), І. А. Мазур (Запоріжжя), О. О. Мардашко (Одеса), Л. С. Мхітарян (Київ), К. С. Непорада (Полтава), О. С. Покотило (Тернопіль), Т. С. Саатов (Ташкент, Узбекистан), О. Я. Скляров (Львів), Ю. І. Сливка (Атени, США), В. В. Снітинський (Львів), Л. М. Тарасенко (Полтава), О. П. Хворост (Харків).