Періодичність видання: 6 випусків на рік
Заснований у 1997 році
Засновники: Видавництво «МОРІОН», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
Видавець: ТОВ «МОРІОН»,
Міжнародний стандартний номер: ISSN 1562-1146
Журнал індексується Google Scholar,
Представлення в системах реферування: видання відображається в реферативній базі даних «Україніка наукова»
Мова видання: українська, російська, англійська
Тип видання: рецензований науково-практичний журнал
Інформація про журнал
Журнал «Український медичний часопис» – інформаційний партнер Національної Медичної Премії протягом 2009-2013 років.
Проблематика: актуальні питання клінічної практики
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ N 16973-5743 ПР від 08.09.2010
Фахова реєстрація у ВАК України: перелік № 2 Постанови № 01-05/9 від 08.09.99
Галузь науки: медичні науки
Головний редактор: Зозуля Іван Савович, доктор медичних наук, професор
Відповідальний секретар: Юр’єв Костянтин Леонідович, кандидат медичних наук
Члени редакційної ради:   Антипкін Ю.Г., Базика Д.А., Бебешко В.Г., Бережний В.В., Березін О.Є., Бобров В.О., Борисенко А.В., Вдовиченко Ю.П., Візір В.А., Вікторов О.П., Віничук С.М., Возіанов О.Ф., Волошин П.В., Вороненко Ю.В., Гайдаєв Ю.О., Гайдукова С.М., Гебеш В.В., Гіббс Т. (Великобританія), Гойда Н.Г., Головченко Ю.І., Горбань Є.М., Горовенко Н.Г., Євтушенко С.К., Загорій В.А., Зербіно Д.Д., Зозуля Ю.П., Калюжна Л.Д., Коваленко В.М., Коваленко О.М., Коляденко В.Г., Короткий В.М., Косаковський А.Л., Криштопа Б.П., Кузнєцов В.М., Лисенко Г.І., Логановський К.М., Макаров А.В., Маланчук В.О., Мачерет Є.Л., Мінцер О.П., Міхньов В.А., М’ясников В.Г., Напрєєнко О.К., Онищенко В.С., Пархоменко О.М., Педаченко Є.Г., Пиріг Л.А., Поліщук М.Є., Проданчук М.Г., Радзіховський А.П., Розенфельд Л.Г. (чл.-кор. НАН України, академік НАМН України), Романенко А.Ю., Самосюк І.З., Сергієнко М.М., Сільченко В.П., Усенко Л.В., Фльор-Генрі П. (Канада), Харченко Н.В., Хельбрюгге Т. (Німеччина), Чумак А.А., Швець Н.І., Шлапак І.П.
Члени попереднього складу редколегії: Курако Ю.Л., Ласиця О.Л., Мальцев В.І., Попов В.А.