Періодичність видання: 12 випусків на рік
Заснований у 1922 році
Засновник: Національна академія аграрних наук України
Видавець: «Аграрна наука» Національної академії аграрних наук України
Міжнародний стандартний номер ISSN: 2308-9377
Журнал індексується  Google Scholar
Мова видання: українська, російська, англійська.
Інформація про журнал
Журнал розрахований на працівників сільського господарства, викладачів вищих навчальних закладів і наукових працівників.
Проблематика: наукові пошуки українських учених у різних галузях сільського господарства,  результати фундаментальних і прикладних досліджень з питань земельної політики – формування ринку та ринкових досліджень у системі АПК,  землеробства, рослинництва, тваринництва, кормовиробництва, селекційно-племінної роботи, ветеринарної медицини, генетики рослин і тварин, механізації, агроекології, радіології, меліорації, переробки та зберігання сільськогосподарської сировини.
Рубрики журналу: Найактуальніше. Землеробство, грунтознавство, агрохімія. Рослинництво, кормовиробництво. Ттваринництво, ветеринарна медицина. Генетика, селекція, біотехнологія. Механізація, електрифікація. Агроекологія, радіологія, меліорація. Зберігання та переробка продукції. Економіка. Сторінка молодого вченого. Дискусії
Головний редактор: Я. Гадзало
Перший заступник головного редактора: М. Бащенко
Заступник головного редактора: А. Балян
Заступник головного редактора: В. Величко
Редакційна колегія: В. Андрійчук, С. Балюк, В. Блюм  (Австрія), С. Бобош (Сербія), В. Бусол, В. Влізло, В Гусаков (Білорусь), А. Даниленко, В. Жук, А. Заришняк, І. Ібатулін, О. Іващенко, В. Кириченко, П. Коваленко, В. Кравчук, М. Кропивко, Е. Крупінський, М. Лісовий, Ю. Лупенко, М. Мандигра, Ю. Мельник, В. Міку (Молдова), В. Моргун, М. Мусієнко, Я. Надь (Угорщина), В. Петриченко, Ю. Приходько, М. Роїк, М. Ромащенко, П. Саблук, В. Сайко, В. Снітинський, О. Созінов, К. Хурле (Німеччина).