Завідувач лабораторії імуноморфології – кандидат ветеринарних наук.

E-mail: mzhyla@scivp.lviv.ua

М. І. Жила у 1996 р. закінчив з відзнакою Львівську академію ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького, отримавши фах лікаря ветеринарної медицини. Кандидатську дисертацію за спеціальністю патологія, онкологія і морфологія тварин, на тему «Морфологічна характеристика органів імунної системи молодняка великої рогатої худоби, вирощеного на території забрудненій радіонуклідами» захистив у 2002 р.

З 2000 по 2008 рр. працював на посадах асистента, старшого викладача та доцента кафедри патологічної анатомії і гістології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. З вересня 2008 р. працює у лабораторії імуноморфології ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. Основними напрямками наукових досліджень М. І. Жили є морфологія органів і тканин тварин та птиці на стадіях доклінічного та клінічного випробувань ветеринарних лікарських засобів, система імунотоксикологічного контролю ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок, діагностика імунного статусу організму,патоморфологічна діагностика захворювань тварин і птиці. М. І. Жила є автором понад 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Серед них 2 навчальні підручники «Патологічна анатомія тварин» та «Патологічна фізіологія і патологічна анатомія тварин та 1 патент.