Чергове засідання Державної Фармакологічної комісії

11 жовтня 2018 року у м. Києві на базі Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів проведено спільне засідання Державної Фармакологічної комісії. В процесі роботи обговорювались наступні питання:

1. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з коротенькою інформацією про господарську діяльність щодо виробництва ветеринарних препаратів виголосила начальник відділу реєстрації тварин Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживача Лукянець Л. П.

2. Запровадження належної виробничої практики (GMP) в Україні виступила завідувач сектором належних практик Національного агентства ветеринарних препаратів та кормових добавок Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок Павлюк І.В.

3. Про готовність виробників до впровадження GMP на підприємствах виступили:
1) заступник директора з питань впровадження ТОВ «БРОВАФАРМА», канд. вет. наук, член-кореспондент НААН України, Ображей А.Ф.;
2) заступник генерального директора ТОВ «АТ Біофарм», Боровко О.М.;
3) директор з наукової роботи ТОВ «БІОТЕСТЛАБ», к.фарм.н., Салій О.О.;
4) директор «Укрветпромпостач», Хома Ю.Б.;
5)спеціаліст зі стандартизації, сертифікації та контролю якості ТОВ «НОВА ПЛЮС» Рогач Н.С.

Підсумки роботи Державної Фармакологічної комісії зробив доктор ветеринарних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України Коцюмбас І. Я. У своєму виступі він наголосив, що належна виробнича практика – цілісна система забезпечення якості, орієнтована на чітке дотримання вимог нормативних документів щодо стабільності, належної якості і безпечності від початку переробки сировини до випуску готової продукції.