Інформація про VІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Ветеринарні препарати: розробка, контроль якості та застосування»

2-3 жовтня 2018 р. у ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок (м. Львів) відбулася VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ветеринарні препарати: розробка, контроль якості та застосування.

У роботі конференції взяли участь близько 200 провідних вчених та практиків у галузі ветеринарної медицини з України, США, Німеччини, Великобританії, Латвії, Литви, Чехії, Польщі, Угорщини, Грузії, Саудівської Аравії, Білорусії, Молдови, а також керівники та спеціалісти установ і підприємств, які розробляють, випускають, зберігають і реалізують ветеринарні препарати, кормові добавки, засоби ветеринарної медицини, продукцію тваринництва і птахівництва. Зокрема: ТОВ «Ветсинтез», АТ «Біофарм», «Бровафарма», Компанія «Сузір’я» Фірми Bayer Ltd., ООО «ВЕДА», DSM Nutritional Products Sp. z o.o. та інші.

Учасників конференції привітали: голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Іванович Лапа, директор Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, Держпродспоживслужби України, головний інспектор ветмедицини України Борис Іванович Кобаль, директор департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної держадміністрації Людмила Вікторівна Гончаренко, головний ветеринарний лікар, голова ветеринарної інспекції Польщі Bogdan Konopkа, директор Львівське конферанс-бюро, Львівської міської ради Андрій Павлів. В своїх виступах вони відмітили, що вже стало доброю традицією, в осінні дні наукова еліта різних держав та України зустрічається під егідою Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Цей науковий форум присвячений 30-річчю співпраці з науковими установами Польщі. Завдяки тісній багаторічній співпраці з польськими колегами навчанням та стажуванням співробітників в наукових закладах та контрольних установах Польщі Інститут гідно виконує роль провідної установи України. Цей науковий форум присвячений 30-річчю співпраці з науковими установами Польщі. Завдяки тісній багаторічній співпраці з польськими колегами навчанням та стажуванням співробітників в наукових закладах та контрольних установах Польщі Інститут гідно виконує роль провідної установи України.

Українську науку, крім співробітників ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, представляли керівники і вчені з Інституту біології тварин НААН, Інститут тваринництва НААН, м. Харків, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Харківської ветеринарної академії, Національного університету біоресурсів та природокористування, м. Київ, Тернопільського національного економічного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Сумського національного аграрного університету, Житомирського національного агроекологічного університету, Інституту ветеринарної медицини НААН, м. Київ, Інституту біології клітини НАН м. Львів, Львівського національного університету ім. І. Франка, Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ, Буковинського інституту агропромислового виробництва, Рівненської дослідної станції епізоотології, Тернопільської дослідної станції ІВМ НААН, ДНКІ біотехнології і штамів мікроорганізмів.

Зарубіжна наука була представлена великою делегацією з Польщі, з Національного ветеринарного інституту (м. Пулави) на чолі з директором професором Krzysztof Nemczuk, Інституту зоотехніки (м. Краків), Національної лабораторії кормів, (м. Люблін), Природничого університету (м. Люблін), Університету Марії Кюрі-Склодовської, (м. Люблін). А також делегації з РУП «Інституту експериментальної ветеринарії ім. С.Н. Вишелесского». (м. Мінск, Республіка Білорусь), Інституту державного контролю ветеринарних біологічних препаратів та лікарських засобів, м. Брно, Чеська Республіка та Державного аграрного университету Молдови, м. Кишинев.

В процесі роботи конференції, були представлені та обговорені передові наукові рішення різних країн в сфері ветеринарії та тваринництва. Великий інтерес представляли доповіді:

  • Krzysztof Nemczuk, доктор наук, професор, директор Національного ветеринарного інституту, м. Пулави, Республіка Польща. Тема доповіді: АЧС – глобальний виклик для світу.
  • Кобаль Борис Іванович, директор Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, Головний інспектор ветмедицини України. Тема доповіді: Законодавчі підстави реєстрації ветеринарних препаратів в Україні.

 • Bogdan Konopkа, головний ветеринарний лікар, голова ветеринарної інспекції Польщі, м. Варшава, Республіка Польща. Тема доповіді: Ветеринарна інспекція та нагляд за безпекою продуктів харчування тваринного походження (Inspekcja Weterynaryjna a nadzór nad bezpieczeństwem żywności zwierzęcego pochodzenia).
 • Ewa Tomaszewska, доктор наук, професор, кафедри фізіології тварин Природничого Університету м. Любліні, Республіка Польща. Тема доповіді: Пренатальний гормонально-кормовий контроль післяродового розвитку.
 • Петра Муллєрова, доктор наук, начальник відділу інспекції Інституту державного контролю ветеринарних біологічних препаратів та лікарських засобів, м. Брно, Чеська Республіка. Тема доповіді: Огляд регуляторної системи в Чехії – виробництво, розповсюдження та використання ветеринарних лікарських засобів.
 • Мазуркевич А. Й., д. вет. н., професор, член-кореспондент НААН, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої освіти України, м. Київ, Україна. Тема доповіді: Стовбурові клітини і продукти клітинних технологій у ветеринарній медицині.
 • Ломако Ю. В., директор РУП “Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского”, г. Минск, Республика Белорусь. Тема доклада: Разработка технологии изготовления и метода контроля иммуногенной активности вакцины «Пневмобакт -L» с лейкотоксином Mannheimia haemolytica для специфической профилактики пастереллеза крупного рогатого скота.

 • Енчу В. З., доктор хабилитата медико-ветеринарных наук, профессор кафедры Преклиники Государственного аграрного университета Молдовы, г. Кишинев. Тема доклада: Производство новых ветеринарных препаратов аналогов в Республике Молдова.
 • Кучинский М. П., д. вет. н., профессор, РУП “Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского”, г. Минск, Республика Белорусь. Тема доклада: Разработка, контроль качества и применение в практике ветеринарной медицины Республики Беларусь препаратов на основе наночастиц микроэлементов.
 • Давид Шаламберидзе, Михаил Сохадзе, профессор, руководитель национальной команды проекта FAO-NAITS, г. Тбилиси, Грузия. Тема доклада: Национальная система идентификации, регистрации и отслеживания животных в Грузии (National Animal Identification, Registration and Traceability System in Georgia).

В процесі роботи Конференції працювали тематичні секції, семінари-практикуми, тренінги за інтересами, Державна фармакологічна комісія ветмедицини.

Провідні вчені виголосили свої доповіді, мали можливість поспілкуватися, обміняються досвідом з практиками в процесі роботи семінару-практикуму «Нормативно-правове регулювання діяльності аптечного підприємства у відносинах «виробник-споживач»

Жваві дискусії були навколо важливих проблем галузі в процесі роботи круглого столу «Фармаконагляд. Спрощена процедура реєстрації ветеринарних препаратів». Цікаве обговорення та пропозиції були висловлені щодо впровадження системи якості та безпечності у виробництві ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок.

Учасники Конференції отримали досить кваліфіковані відповіді на питання щодо механізмів практичної реалізації законодавчих і нормативних актів, ефективного використання ресурсів підприємств, залучення персоналу до процесів удосконалення роботи підприємств, налагодження спільної діяльності із споживачами, забезпечення підготовки до сертифікації на належну виробничу практику тощо. В процесі роботи Конференції працювали тематичні секції, семінари-практикуми, тренінги за інтересами, Державна фармакологічна комісія ветмедицини.

Враховуючи актуальність наукової інформації, яка була представлена на науково-практичній конференції, надалі практикувати запрошення до участі у таких заходах студентів профільних навчальних установ та надавати їм можливість для повідомлень про результати досліджень, які вони отримують за участі у науково-творчій діяльності. Заохочувати участь студентів-науковців відзначенням кращих доповідей з яких формується резерв майбутніх науковців. Надавати цій роботі державної опіки.

За результатами наукових і практичних дискусій учасники конференції відзначили для оргкомітету виробити пропозиції щодо термінів проведення наступної, ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, на якій надати більше можливостей для повідомлень з розробки нових методів контролю якості ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та сировини і готових харчових продуктів тваринного походження.

Матеріали конференції були опубліковані у «Науково-технічному бюлетені ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин» (Випуск 20, № 2).