IX International Scientific and Practical Conference

Вже стало доброю традицією, в осінні дні наукова еліта різних держав та України зустрічається під егідою Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок.

19-22 вересня 2021 року у ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок (м. Львів) відбулася чергова ІХ Міжнародна науково-практична конференція «ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ: РОЗРОБКА, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ».

У роботі конференції взяли участь провідні науковців та практичні спеціалісти ветеринарної медицини України, Німеччини, Польщі та Латвії. Керівники та спеціалісти установ і підприємств, які розробляють, випускають, зберігають і реалізують ветеринарні препарати, кормові добавки, засоби ветеринарної медицини, продукцію тваринництва і птахівництва. Зокрема: представники ТОВ «Ветсинтез», АТ «Біофарм», «Бровафарма», «Біотестлабораторія», Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, Компанії: «Евровет», «Провет», «Сузір’я», «Йозера», «Нова плюс», «ГРІГ ЛТД», «Біола» та інші.

Зарубіжна наука була представлена онлайн трансляцією з Польщі, з Національного ветеринарного інституту (м. Пулави), Інституту зоотехніки (м. Краків), Природничого університету (м. Люблін), Університету Марії Кюрі-Склодовської, (м. Люблін).

Вітчизняну наукову еліту представляли керівники та провідні вчені з Інституту біології тварин НААН, Інститут тваринництва НААН, м. Харків, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Харківської ветеринарної академії, Національного університету біоресурсів та природокористування, м. Київ, Тернопільського національного економічного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Сумського національного аграрного університету, Житомирського національного агроекологічного університету, Інституту ветеринарної медицини НААН, м. Київ, Інституту біології клітини НАН м. Львів, Львівського національного університету ім. І. Франка, Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ, Буковинського інституту агропромислового виробництва, Рівненської дослідної станції епізоотології, Тернопільської дослідної станції ІВМ НААН, ДНКІ біотехнології і штамів мікроорганізмів м.Київ. Учасники, що не змогли приїхати до Львова мали змогу бути присутніми і виступити зі своїми доповідями онлайн.

Учасників конференції привітали: директор Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, Держпродспоживслужби України, головний інспектор ветмедицини України Борис Іванович Кобаль, перший віцепрезидент Президії Національної Академії Аграрних Наук України Михайло Васильович Гладій, координатор Комітету виробників ветеринарних препаратів Європейської бізнес асоціації, м. Київ, Україна Дмитро Олександрович Кирилюк.

Про проблеми ветеринарії із онлайн доповідями, на конференції виступили директор професор Krzysztof Nemczuk «Діагностичні дослідження SARS-CoV-2 у сільськогосподарських тварин та супроводжуючих людей» та заступник Головного ветеринарного інспектора ветеринарної інспекції Польщі Katarzyna Piskor «Глобальні питання ветеринарійні та зоотехнії в Республіці Польща». Академік НААН Мазуркевич А. Й. «Стовбурові у ветеринарній медицині від лабораторії до клініки».

В процесі роботи конференції були представлені та обговорені передові наукові рішення різних країн в сфері ветеринарії та тваринництва. Великий інтерес представляли доповіді:

1) Головко Анатолій Миколайович, д. вет. н., професор, академік НААН, директор ДНКІ біотехнології і штамів мікроорганізмів, м. Київ, Україна. Тема доповіді: Розробка та виробництво вакцин проти інфекційних хвороб тварин в Україні.

2) Музика Віктор Павлович, д. вет. н., заступник директора з наукової роботи ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. м. Львів, Україна. Тема доповіді: Раціональне застосування антимікробних препаратів в рамках виробництва екопродукції.

3) Ничик Сергій Анатолійович, д. вет. н., професор, академік НААН, директор Інституту ветеринарної медицини НААН, м. Київ, Україна. Тема доповіді: Вивчення можливої ролі тварин як резервуару вірусу SARS-CoV-2.

4) Розумнюк Андрій Вікторович, к. вет. н., доцент, провідний фахівець з питань ветеринарної медицини, уповноважена особа з фармаконагляду за ветеринарними препаратами ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», м. Київ, Україна. Тема доповіді: Захист і відновлення клітин.

5) Березовський Андрій Володимирович, д. вет. н., професор, заслужений працівник ветеринарної медицини України, голова наглядової ради ТОВ «Бровафарма». Тема доповіді: Вітчизняні протипаразитарні засоби – історія і перспектива.

6) Мандигра Микола Станіславович, академік-секретар відділення ветеринарної медицини НААН, м. Київ, Україна. Тема доповіді: Використання електрохімічних активованих розчинів у ветеринарній медицині і органічному виробництві.

7) Приходько Юрій Олександрович, д. вет. н, професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри паразитології, Харківської державної зооветеринарної академії, м. Харків, Україна. Тема доповіді: Зооантропогельмінтози м’ясоїдних тварин, як складова біобезпеки.

8) Куцан Олександр Тихонович, д. вет. н., професор, член-кореспондент НААН, Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ, Україна. Тема доповіді: Особливості діагностики та профілактики кормових інтоксикацій у с.-г. тварин.

Українські науковці дискутували, вирішували проблеми у галузі ветеринарної медицини в Україні, яка сьогодні переживає непрості часи. Наразі ми є свідками трансформаційних процесів, які не завжди та не у всіх аспектах є контрольованими. Назріло багато дискусійних запитань, які потрібно вирішувати за участі всіх сторін, зацікавлених в успішному функціонуванні галузі. По цих питаннях була проведена дискусійна панель Обговорили наявні проблеми та можливі питання, які виникають у майбутньому. Є чимало невирішених питань стосовно Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» та Закону України 1206 – ІХ «Про ветеринарну медицину», введення в дію, яких відбудеться з 21.03.2023 р. до цих законів потрібно ще напрацювати багато підзаконних актів.

В обговоренні взяли участь представники Міністерства економіки України, Держпродспоживслужби України, Національної академії аграрних наук України, Європейської бізнес асоціації, Української асоціації виробників і дистриб’юторів ветеринарних препаратів і кормових добавок.

Учасники Конференції отримали досить кваліфіковані відповіді на запитання щодо механізмів практичної реалізації законодавчих і нормативних актів, ефективного використання ресурсів підприємств, залучення персоналу до процесів удосконалення роботи підприємств, налагодження спільної діяльності із споживачами, забезпечення підготовки до сертифікації на належну виробничу практику тощо.

Провідні вчені виголосили свої доповіді, мали можливість поспілкуватися, обміняються досвідом.

За результатами наукових і практичних дискусій учасники конференції відзначили для оргкомітету виробити пропозиції щодо термінів проведення наступної, Х Міжнародної науково-практичної конференції, на якій надати більше можливостей для повідомлень з розробки нових методів контролю якості ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та сировини і готових харчових продуктів тваринного походження.

Матеріали конференції були опубліковані у «Науково-технічному бюлетені ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин».