1 квітня 1984 року в ЗУ ЗНКЛ ВДНКІ ветпрепаратів було створено лабораторію токсикологічного аналізу в складі: завідувача к. б. н. В. В. Шкодяка, молодшого наукового співробітника Б. М. Гуменного, старшого лаборанта Н. П. Янишин. Основним завданням лабораторії стало освоєння та застосування методів токсикологічного аналізу ветеринарних препаратів. Наприкінці 1984 р. у відділі препаратів, що використовуються при штучному осіменінні с.-г. тварин і хіміотерапевтичних препаратів ВДНКІ ветрепаратів було створено сектор контролю і стандартизації хіміотерапевтичних препаратів, керівником якого був призначений к. б. н. В. В. Шкодяк. З 1985 року основним напрямком науково-дослідної роботи сектору стала розробка методів біологічного контролю фармакологічних препаратів та вивчення ефективності їх застосування у птахівництві. У 1989 році в Українському філіалі ВДНКІ ветпрепаратів було створено лабораторію контролю і стандартизації хіміотерапевтичних препаратів та токсикологічних досліджень. Очолив лабораторію заступник директора з наукової роботи, кандидат ветеринарних наук Я. М. Любенко. У 1992 р. у зв’язку зі структуризацією Інституту, спеціалізацією і організацією окремих лабораторій і відділів відбулось перейменування лабораторії хіміотерапевтичних препаратів у лабораторію фармакологічних досліджень, а згодом – фармакології та токсикології. Очолив лабораторію доктор біологічних наук, професор О. Г. Малик.

Наукові дослідження проводились за такими тематиками: «Розробити і освоїти наукову систему токсикологічного контролю вітчизняних та імпортних препаратів» (1992-1995 рр.), «Удосконалити і впровадити науково-технічну систему токсикологічного контролю згідно міжнародних вимог» (1996–2000 рр.), «Розробити комплексну систему фармакотоксикологічного контролю ветеринарних лікарських засобів» (2001–2003 рр.).