Після здобуття Україною незалежності виникла потреба подальшої інтеграції вітчизняної системи контролю ветеринарних препаратів у європейську та світову системи, для чого необхідно було  проводити роботу, зокрема, по гармонізації існуючих методів контролю, які використовувались вітчизняними виробниками ветпрепаратів та державними контрольними органами, із методами контролю, прийнятими в ЄС та інших розвинених країнах.

У зв’язку з існуючою на той час у світовій аналітичній практиці тенденцією до зростання сфери застосування високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ), як потужного фізико-хімічного аналітичного методу, в наукових дослідженнях і контрольній роботі, а також для організації роботи щодо визначення залишкових кількостей токсичних речовин у тканинах тварин і сільськогосподарських продуктах тваринного походження, у 1995 році, в лабораторії інструментальних методів контролю (завідуючим лабораторією, на той час, був к. б. н, нині – доктор біологічних наук, професор, Санагурський Дмитро Іванович) було створено сектор хроматографічних методів аналізу, на базі якого у 2000 році була організована лабораторія високоефективної рідинної хроматографії. Її очолив к. б. н. В. І. Ткаченко.