Доклінічні токсикологічні дослідження

  • вивчення токсичності субстанції і готових лікарських форм при одноразовому введені („гостра” токсичність) різноманітним видам лабораторних тварин декількома способами введення (в шлунок, внутрішньобрюшинно, внутрішньовенно, підшкірно, внутрішньом?язово). Тривалість досліджень 3 міс.
  • вивчення токсичності субстанції і готових лікарських форм при повторних введеннях введенях („підгостра” і „хронічна” токсичність) на 2-3 видах тварин (білі миші, білі щурі, кролі) при різноманітних способах введення, рекомендованих для клінічних випробувань. Тривалість досліджень в залежності від тривалості хронічного експерименту 6-12 міс.
  • вивчення впливу препаратів на відтворення потомства:тератогенність і гонадотоксичність. Тривалість 10 міс., вартість досліджень на білих щурах та кролях.
  • оцінка алергізуючих і імуномоделюючих властивостей. Тривалість досліджень 6 міс.
  • вивчення мутагенних властивостей з прогнозом канцерогенності, що дає можливість подати на перші клінічні випробування. Тривалість досліджень 6 міс.
  • вивчення канцерогенності в хронічних експериментах на різних видах тварин. Тривалість – 3,5 років.
  • дослідження фармакокінетики і біодоступності. Тривалість досліджень 6 міс.

Дослідження препаратів за повною програмою і підготовка відповідної документації для подання у Фармакологічну раду може бути виконане впродовж 1 року (за виключенням досліджень на канцерогенність).