Музика Віктор Павлович

Завідуючий відділом контролю хіміотерапевтичних препаратів – доктор ветеринарних наук, професор.

Тел. (032)252-11-71, 231-61-12

E-mail: vmuzyka@scivp.lviv.ua

У 1980 році закінчив Львівський зооветеринарний інститут, спеціальність ветеринарний лікар. В ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок працює з 1985року. У травні 2003 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 16.00.08 – епізоотологія та інфекційні хвороби за темою «Новий антимікробний препарат бороцин 4% при колібактеріозі і сальмонельозі птиці».

З березня 2004 року – заступник директора з наукової роботи ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

У 2016 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Ветеринарна фармакологія та токсикологія»: «Фармакодинаміка та фармакокінетика нового комбінованого антибактеріального препарату на основі флуорфеніколу та флуніксину меглуміну».

Музика В. П. приймав участь у міжнародних симпозіумах в рамках концепції «Єдине здоровя» за підтримки Програми залучення до спільної біологічної діяльності у 2017 році, що був організований Агенством зменшення загроз Міністерства оборони США. Музика В. П. є куратором Національної системи моніторингу антибіотикорезистентності ( НСМАР) у ветеринарній медицині, що включає моніторинг використання антимікробних препаратів для тварин та моніторинг чутливості/резистентності мікроорганізмів, виділених від продуктивних тварин чи тваринницької продукції, до антимікробних препаратів, що дає можливість прослідкувати взаємозв’язок рівня антибіотикорезистентності мікроорганізмів у продуктивних тварин і в отриманої від них харчової продукції з динамікою зміни чутливості бактерій, збудників харчових інфекцій у людей.

Музика В. П. є членом редакційної ради науково-технічного бюлетеня ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології твари, науково-практичного журналу «Internetional Journal of Antibiotics and Probiotics».

Музика В. П. – заступник голови ТК № 132 «Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки», член Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини.

Музика В. П. автор та співавтор 130 наукових статей, методичних рекомендацій, монографій, довідників, патентів на корисну модель України, має праць, які включені до наукометричних баз Web of Science та Scopus. Приймає участь в міжнародних конгресах , конференціях, проводить семінари-навчання для магістрів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького та спеціалістів ветеринарної медицини.

Наукову діяльність Музика В. П. поєднує з педагогічною – є доцентом кафедри біотехнології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Пройшов стажування: Better Training for Safer Food (2019), Проблеми ветеринарної медицини. Неінфекційні хвороби великої рогатої худоби (Краків, Польща, 2018), Проблеми ветеринарної медицини, безпеки тваринницької продукції та якості продукції (Пулави, Польща 2019).

Нагороджений Музика В. П. Почесною Грамотою Державного департаменту ветеринарної та фітосанітарної служби України (2001), трудовою відзнакою «Знак Пошани» (2006), Подякою Прем’єр-Міністра України (2016). Лауреат обласної премії відомих учених і знаних фахівців (2017).