Обережно фальсифікат “Біпін Форте”

На запит Начальника Управління ветеринарної медицини в Збаразькому районі Я.С. Кучми Інститутом проведено експертизу зразків препарату„Біпін Форте”, серія 08. 14-01, контроль 001, виготовленого 19.08.2014 р. ТОВ „Коллен” (бул. Незалежності, буд. 14, м. Бровари, Київської обл.), надісланих до ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (лист №3 від 16.01.2015 р.). Виявлено, що даний препарат не проходив процедуру реєстрації в Україні, що є порушенням чинного законодавства (Закон України про ветеринарну медицину ст.77. п.1). Відповідно до маркування, вміст діючої речовини — амітразу в 1 мл препарату становить 125 мг.У надісланих для контролю зразках препарату „Біпін Форте” вмісту амітразу (діючої речовини, задекларованої на пакуванні) не виявлено.При визначенні гострої токсичності (внутрішньошлунковому введенні препарату білим мишам) встановлено значення показника ЛД50, на рівні 3583,3 мг/кг, що відповідає ІІІ класу токсичності.