2011 рік:

За 2011 рік вийшло 11 статей: 3 — у “Науково?технічнічному бюлетені інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок”, м. Львів; 2 — у “Науковому віснику Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького”, м. Львів; 1 — у “Віснику Сумського національного аграрного університету, м. Суми; 1 — у журналі “Экслюзивные ТЕХНОЛОГІЇ”, м. Херсон; 1 —  у журналі “Ветеринарна медицина України”; 2 — у “Наукових працях Полтавської державної аграрної академії”, м. Полтава;1 — у “Материалах междунарордной научной конференции по патофизиологии животных, посвященной 90-летию кафедры патологической физиологии ФГОУ ВПО “СпбГАВМ” м. Санкт-Петербург, Росія.

Список друкованих праць (11 наукових праць)

1. Сандез — новий засіб для санітарної обробки молочного устаткування Я. Й. Крижанівський, М. Д. Кухтин, Є. М. Кривохижа, Р. В. Хом’як, О. Л. Тішин, Н. В. Крушельницька, Я. В. Ластов’як

2. Показатели неспецифической резистентности коров при введении препарата клозаверм-А А. Л. Тишин, И. Я. Коцюмбас, Н. Э. Лисовая, О. М. Пятничко, В. П. Басараб, Г. М. Михалусь

3. Гематологічні показники у корів за введення препарату клозаверм-А О. Л. Тішин, І. Я. Коцюмбас, М. І. Жила, Р. В. Хом’як, Г. М. Михалусь

4. Визначення кумулятивних властивостей лужного мийно?дезінфікуючого засобу сандез  О. Л. Тішин, О. І. Сергієнко, О. С. Кисців, А. С. Кабанець, Н. В. Крушельницька, В. М. Малинівський, Н. В. Шкодяк, О. А. Максимович

5. Терапевтична ефективність клозаверму-А за змішаних гельмінтозів у корів О. Л. Тішин, І. Я. Коцюмбас, Р. В. Хом’як, В. М. Малинівський

6. Біохімічні показники сироватки крові у корів за введення препарату клозаверм?А О. Л. Тішин, І. Я. Коцюмбас, Р. В. Хом’як, Н. Е. Лісова, Н. В. Шкодяк, В. М. Малинівський, Н. В. Крушельницька

7. Дослідження кількості аномальних головок сперміїв білих мишей за введення препарату Е-селен у комплексі з клозавермом-А  О. Л. Тішин

8. Показники обміну білка та його фракцій у сироватці крові корів за введення препарату Е-селен в комплексі з клозавермом?А  О. Л. Тішин

9. В решении проблем ветеринарной дезинфекции И. Я. Коцюмбас, А. И. Сергиенко, Л. М. Ковальчик, А. Л. Тишин, Р. В. Хомяк, Г. Т. Копийчук, Н. В. Крушельницкая, В. М. Малинивский, М. К. Старчевский

10. Гістоструктурна характеристика змін нирок білих щурів за вивчення токсичної дії препарату клозаверм_А О. Л. Тішин, І. Я. Коцюмбас, Г. І. Коцюмбас

11. Динаміка гістологічних змін кори головного мозку щурів за введення терапевтичних та субтоксичних доз клозаверму А Г. І. Коцюмбас, О. Л. Тішин, М. І. Пелешак