Відділ фармакології та імуноморфології

2012 рік:

1. Визначення свіжості м’яса свиней методом імпедансної спектроскопії / Щебентовська О.М. / Наук.-техн. бюлетень інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. —  Львів, 2012. – Випуск 13, № 1-2. – С. 456-459.

2. Нормативно-правові підстави щодо контролю м’ясних напівфабрикатів / Коцюмбас Г.І., Щебентовська О.М. / Ветеринарна медицина України, 2012, № 6 (196) — С. 31-35.
3. Важливість методів мікроскопічного дослідження при виявленні фальсифікатів м’ясних виробів / Щебентовська О.М., Коцюмбас Г.І./ Збірник праць Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Частина 1. – С. 508-509.
4. Морфологічна характеристика гемато-нейронального бар’єру фронтальної кори щурів за введення клозаверму А, клозантелу і аверсекту в терапевтичній дозі / Коцюмбас Г.І., Пелешак М.І. / Науково-техн. бюлетень інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2012. – Випуск 13, № 1-2. – С. 399-405.
5.

2011 рік:

1. Морфофункциональная характеристика печени петухов при применении разных концентраций раствора «Ветокс-1000» / Прицак В. В., Щебентовська О.М. / Материалы международной научной конференции по патофизиологии животных, посвященной 90-летию кафедры патологической физиологии ФГОУ ВПО “СПбГАВМ”. — Санкт-Петербург, 2011. — С. 89 – 91.

2. Оцінка якості та методи виявлення фальсифікацій м’ясних виробів /І. Я. Коцюмбас, Г. І. Коцюмбас, О.М. Щебентовська, М.І. Пелешак / Наук.-техн. бюлетень інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2011. — Випуск 12, № 1, 2. — С. 282 – 287.

3. Послідовність проведення патоморфологічного дослідження при діагностиці захворювань птиці / Г. І. Коцюмбас, М. І. Жила, О.М. Щебентовська / Ветеринарна медицина України, 2011, № 3. — С. 23 – 26.

4. Гістологічна та ультраструктурна характеристика тестикулів півнів при випоюванні різних концентрацій високочистого розчину натрію гіпохлориту / Коцюмбас Г.І., Пріцак В.В., Щебентовська О.М. / Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2011. – Випуск 2. – С. 48 – 56.

5. Експертиза варених ковбасних виробів мікроструктурним методом / Коцюмбас Г. І., Щебентовська О.М. / Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2011. – Випуск 3. – С. 63 – 74.

6. Гістологічна характеристика напівкопчених ковбасних виробів першого сорту / Щебентовська О.М., Коцюмбас Г.І. / Наук.-техн. бюлетень інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2011. — Випуск 12, № 3,4. – С. 298 – 304.

7. Патоморфологічні зміни в органах імунної системи поросят при експериментальному Т-2 токсикозі та за впливу розчину ВНГХ / Коцюмбас І.Я.,

Коцюмбас Г.І., Кушнір Г.В., Щебентовська О.М., Брезвин О.М., Сободош О.Й. / Наук.-техн. бюлетень інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2011. — Випуск 12, № 3,4. – С. 271 – 276.

8. Патоморфологічна характеристика печінки щурів за розвитку експериментального токсокарозу / Стибель В.В., Прийма О.Б., Щебентовська О.М. / Наук.-техн. бюлетень інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2011. — Випуск 12, № 3,4. – С. 293-297.

9. Сучасні аспекти профілактики хвороби Марека / Авдосьєва І.К., Щебентовська О.М., Мельничук І.Л., Регенчук В.В., Темненко С.М. / ХІІ Українська конференція по птахівництву «Актуальні проблеми сучасного птахівництва». – Алушта, 2011. – С. 3 – 12.

10. Вплив противірусного препарату 10 % альбу вір на гострий перебіг хвороби Марека / Авдосьєва І.К., Щебентовська О.М., Регенчук В.В., Мельничук І.Л., Темненко С.М. / Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Птахівництво». – Харків, 2011. – Випуск 67. – С. 219 – 224.

11. Морфологические исследования желудочно-кишечного тракта цыплят-бройлеров при экспериментальном клиническом испытании эффективности пробиотика «Probion»/ Коцюмбас Г.І., Щебентовська О.М., Пелешак М.І., Костинюк А.К. / Сборникнаучных трудов «Современные проблемы патологической анатомии, петогенеза и диагностики болезней животных». – Москва, 2011. – С. 150 – 153.

12. Визначення свіжості курячого м’яса методом імпедансної спектроскопії / Щебентовська О.М. / Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2011. – Том 13, № 4 (50). – Частини 4 «Харчові технології». – С. 352 – 358.