• екстракційно-фотометричне визначення декаметоксину у субстанціях та лікарських формах з використанням барвника бенгальський рожевий А (БРА);
  • комплексонометричне визначення четвертинних амонійних сполук (декаметоксину, етонію, додецонію та ізамбену) у субстанціях та лікарських формах;
  • спекрофотометричне визначення новокаїну;
  • визначення бензалконію хлориду в препараті “Бровадез”-20%;
  • фотометричне визначення дифенацину у приманах отруйних;

Впроваджена комп’ютерна база даних методів контролю ветеринарних препаратів. По запропонованих методиках проводиться стажування спеціалістів контрольних лабораторій підприємств, обласних лабораторій.

Серед розробок лабораторії:

  • концепція Загальнодержавної програми контролю залишкових кількостей ветеринарних препаратів і токсикантів у продукції тваринного походження та кормах;
  • аналіз інформації щодо діючих світових та європейських максимально допустимих рівнів (МДР) з метою встановлення національних МДР;
  • методики контролю залишків нових фармакологічних субстанцій;
  • вивчення фармакокінетики діючих субстанцій ветеринарних препаратів, з метою встановлення науково обґрунтованих пропозицій щодо терміну витримки тварин після застосування нових форм препаратів;