Семінар-практикум у місті Вінниця

17 жовтня 2019 року в м. Вінниця науковими працівниками ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок було проведено семінар-практикум на тему «Нормативно-правове регулювання діяльності аптечного підприємства у відносинах “виробник-споживач».

У семінарі-практикумі брали участь : представники Державної служби України з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, наукові співробітники ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, спеціалісти Головного управління Держпродппоживслужби у Вінницькій області та численні працівники аптечних підприємств Вінниці та Вінницької області.

Учасникам семінару були представлені доповіді:

 • “Організація ветеринарного забезпечення у Вінницькій області”. Начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Г. П. Сидорук.

  • Ліцензування виробництва ветеринарних препаратів. Нормативно-правове регулювання обігу ветеринарних препаратів. Начальник відділу ліцензування та державного контролю за ветеринарними препаратами Держпродспоживслужби України Л. П. Лук’янець.
  • Науковий супровід формування ринку якісних ветеринарних препаратів, кормових добавок та ефективного їх використання в Україні. Заступник директора по науковій роботі, д. вет. н. В. П. Музика.
  • Щодо виконання основних положень Закону України “Про ветеринарну медицину” в частині обігу ветеринарних препаратів, кормів, кормових добавок, роздрібної та оптової торгівлі ними. Час реформувань у ветеринарній медицині. Чи під силу нам готуватись до впровадження належної дистриб’юторської практики? Головний науковий співробітник відділу держконтролю, стандартизації та сертифікації, д. вет. н., професор В. О. Величко.

0

 • Регламентуючі документи підприємств оптової та роздрібної торгівлі ветеринарними препаратами. Завідувач відділу держконтролю, стандартизації та сертифікації, к. вет. н. У. І. Тесарівська.
 • Нормативні вимоги та правила транспортування і зберігання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини у ветеринарних аптеках, гуртівнях, базах, складах. Заступник директора з питань наукового забезпечення стандартизації, сертифікації і держконтролю у ветмедицині, к. с-г. н. Т. Р. Левицький.
 • Премікси. Кормові добавки — особливості обігу та реалізації. Заступник директора з питань наукового забезпечення стандартизації, сертифікації і держконтролю у ветмедицині, к. с-г. н. Т. Р. Левицький.
 • Сучасний стан та особливості антибіотикотерапії у ветеринарній медицині. Заступник директора по науковій роботі, д. вет. н. В. П. Музика.
 • Щодо питань незареєстрованої, неякісної та фальсифікованої продукції для ветмедицини, порядок розгляду рекламацій, дотримання порядку виявлення, вилучення з обігу та дія аптечних підприємств з повернення виробникам неякісної продукції або її утилізації. Завідувач відділу держконтролю, стандартизації та сертифікації, к. вет. н. У. І. Тесарівська.
 • Птахівництву — надійний епізоотичний захист. Практична робота аптечних підприємств із імунологічними препаратами. Старший науковий співробітник сектору контролю препаратів для птахівництва і м’ясоїдних, к. вет. н. І. К. Авдосьєва.

В ході роботи семінару учасники обмінялися досвідом роботи та обговорені проблемні питання в режимі виробник — реалізатор — споживач. Всі учасники семінару отримали сертифікати

Учасники мали можливість придбати нормативно-регламентуючу літературу відповідного профілю, видану ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, зокрема:

 • Довідник зареєстрованих в Україні кормових добавок та преміксів;
 • Довідник ветеринарних препаратів, зареєстрованих в Україні;
 • Збірник нормативних документів для підприємств, які реалізують продукцію ветеринарної медицини;
 • Законодавче та нормативне забезпечення постановки продукції для ветеринарної медицини і тваринництва на виробництво, її реєстрації та контролю якості в Україні;
 • Ділова українська мова.

Учасники семінару-практикуму внесли ряд пропозицій щодо напрацювання механізмів забезпечення контролю роботи аптечних підприємств і надання їм практичної допомоги, висловили свої побажання в частині проведення спільних семінарів-практикумів із виробниками продукції для ветмедицини, споживачами, зокрема з лікарями-практиками, отримали вичерпні відповіді на всі запитання.