Завідуючий лабораторією — доктор ветеринарних наук.

Тел. (8032) 231-63-36

Е-mail: otishyn@scivp.lviv.ua

Після закінчення у 1975 р. Львівського зооветеринарного інституту О. Л. Тішин свою трудову діяльність розпочав на посаді ветеринарного лікаря радгоспу «Винниківський» Пустомитівського району Львівської області. Він працював головним ветеринарним лікарем колгоспу імені «60?річчя Радянської України» Бузького району Львівської області, ветеринарним лікарем І категорії обласної станції по боротьбі з хворобами тварин, а з 1989 року працює в ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача лабораторії і у 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Токсикодинаміка бороцину».

Основний напрямок досліджень О. Л. Тішина – проведення токсикологічного контролю ветеринарних препаратів вітчизняного та імпортного виробництва згідно з міжнародними вимогами, яке включає вивчення гострої та хронічної токсичності, кумуляції, побічної дії, віддалених наслідків. Автор 100 наукових праць, в тому числі є співавтором монографії «Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів», 3 методичних рекомендацій, 2 технічних умов на препарати і 1 патенту на корисну модель.