Періодичність видання:  12 випусків на рік
Заснований  у 2004  році видається з червня 2006 року
Засновник: ТОВ «Фірма Поліграфінко»
Видавець: ТОВ «Фірма Поліграфінко»
Міжнародний стандартний номер: ISSN друкованої версії
Мова основного тексту видання:  українська
Тип видання: науково-практичне
Інформація про журнал
Спеціалізоване видання для фахівців агропромислового комплексу з питань птахівництва
Тематичні рубрики: 68.39.37 Птахівництво
Головний редактор: Наталія Куян