Періодичність видання:  8 випусків на рік
Заснований у 2004 році
Засновник: ТОВ «Фірма Поліграфінко»
Видавець: ТОВ «Фірма Поліграфінко»
Мова основного тексту видання: українська
Тип видання: науково-практичний журнал
Інформація про журнал.
Спеціалізований журнал для спеціалістів агропромислового комплексу з питань розведення, селекції, годівлі, ветеринарного захисту тварин і худоби
Головний редактор: Наталія Куян