Періодичність видання: 4 випуски на рік
Заснований у 1997 році
Засновники: Ураїнське товариство клінічної лабораторної діагностики, Акціонерне товариство закритого типу «Телеоптик»
Видавець: АЛЬТЕРПРЕС
Мова видання: українська
Тип видання: науково-практичний журнал
Інформація про журнал
Висвітлення питань медичної лабораторної діагностики
Головний редактор: Громашевська Любов Леонтіївна
Заступник головного редактора: Дєєв Валерій Аркадійович
Відповідальний секретар: Сущенко Юрій Андрійович
Редколегія: Базарнова М. А., Берегова О. Г., Верьовка С. В., Вінніков А. І., Гавриленко Т. І., Глузман Д. Ф., Гомоляко І. В., Гріневич Ю. А., Губський Ю. І., Гураль А. Л., Дзюблик І. В., Дранник Г. М., Єльчанінова Т. І., Задорожна В. І., Захарія К. Ф., Ліпкан Г. М., Луньова Г. Г., Луцик Б. Д., Магомедов С., Мішунін І. Ф., Нікуліна Г. Г., Прилуцький О. С., Руденко А. В., Сибірна Н. О., Ткач Ю. І., Фабрі З. Й., Чернушенко К. Ф., Чумак А. А., Якушев А. П.