Періодичність видання: 10 випусків на рік
Заснований у 2009 році
Засновники: ТОВ «Медікс»,видається за наукової підтримки Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України
Видавець: ТОВ «Медікс»,
Видання відображається в реферативній базі даних «Україніка наукова»
Мова видання: українська, російська
Тип видання: науковий журнал;
Інформація про журнал
Журнал внесений ВАК до Переліку наукових фахових видань України у галузі «Медичні науки», «Фармацевтичні науки». Журнал для лікарів, фармацевтів-провізорів та науковців з акцентом на клінічну фармакологію
Голова редакційної колегії: Вороненко Юрій Васильович, академiк НАМН України, доктор медичних наук
Головний науковий редактор:Чайковський Юрій Богданович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук
Члени редколегії: Барна О.М., д-р мед. наук; Гойда Н.Г., д-р мед. наук; Зозуля І.С., д-р мед. наук; Медведь В.І., д-р мед. наук; Шунько Є.Є., д-р мед. наук
Члени редкційної ради: Бабак О.Я.; Безпалько Ю.М.; Бережний В.В.; Бобро В.О., чл.-кор. НАН і НАМН України; Ветютнєва Н.О.; Висоцька О.І.; Вікторов О.П.;Заболотний Д.І., акад. НАМН України;Зіменковський  Б.С.; Караченцев Ю.І.; Коляденко В.Г.; Коритнюк Р.С.; Лизогуб В.Г.; Москаленко В.Ф., акад. НАМН України; Пиріг Л.А.;Розенфельд Л.Г., чл.-кор. НАН України, акад. НАМН України; Тронько М.Д., чл.-кор НАН і НАМН України; Фещенко Ю.І., акад. НАМН України; Шаповалова В.О.; Шаповалов В.В.