Періодичність видання: 4 випуски на рік
Заснований  у липні 1995 року
Засновники: Президія НАМН України
Видавець: Президія НАМН України      
Міжнародний стандартний номер: ISSN 2413-7944
Журнал індексується: Google Scholar
Мова видання: українська, англійська, російська
Тип видання: науковий журнал
Інформація про журнал
Журнал внесено до переліку фахових видань з медичних наук.
Журнал публікує статті проблемного характеру, наукові огляди найважливіших досягнень в основних галузях медичної науки, матеріали сесій HAMH України, а також короткі, ще не друковані, повідомлення (що не перешкоджає публікації розширеного варіанта статті в інших періодичних виданнях) про оригінальні дослідження в галузі експериментальної, клінічної і профілактичної медицини, авторами яких є члени НАН, НАМН України і академій інших країн. Журнал публікує також повідомлення інших авторів, репрезентовані членами HAH і НАМН України, які таким чином беруть на себе відповідальність за наукову цінність поданої статті.
Куратори розділів:Теоретична медицина — акад. В. В. Безруков. Клінічна медицина — акад. В. І. Цимбалюк. Профілактична медицина — акад. Ю. І. Кундієв.
Головний редактор: акад. А. М. Сердюк
Редакційна колегія:
чл.-кор. М. А. Андрейчин (Тернопіль); акад. Ю. Г. Антипкін (Київ); чл.-кор. Т. А. Бухтіарова (Київ); проф. Н. С. Верхратський (заст. гол. ред., Київ); проф. П. В. Волошин (Харків); акад. Ю. В. Вороненко (Київ); акад. Г. В. Гайко (Київ); чл.-кор. Ю. І. Губський (Київ); чл.-кор. Н. М. Гула (Київ); акад. Г. В. Дзяк (Дніпропетровськ); д.б.н. Н. М. Дмитруха (Київ); акад. Д. І. Заболотний (Київ); акад. В. М. Запорожан (Одеса); чл.-кор. Б. С. Зіменковський (Львів); акад. Ю. П. Зозуля (Київ); акад. Г. В. Книшов (Київ); акад. В. М. Коваленко (Київ); акад. О. В. Коркушко (Київ); чл.-кор. В. В. Лазоришинець (Київ); чл.-кор. В. А. Міхньов (Київ); акад. В. М. Мороз (Вінниця); д.б.н. Х. К. Мурадян (Київ); чл.-кор. Н. В. Пасєчнікова (Одеса); акад. Є. Г. Педаченко (Київ); акад. Л. Г. Розенфельд (Київ); акад. А. М. Романенко (Київ); акад. І. М. Трахтенберг (Київ); акад. М. Д. Тронько (Київ); акад. Ю. І. Фещенко (Київ); акад. П. Д. Фомін (Київ); д.б.н. В. В. Чумак (Київ); акад. В. П. Широбоков (Київ); чл.-кор. О. П. Яворовський (Київ); проф. P-A. Abrahamsson (Мальме, Швеція); проф. Г. Бочорішвілі (Тбілісі, Грузія); проф. J. Diebold (Париж, Франція); проф. Sh. Fukishima (Хірасава, Японія); проф. A. Llombart-Bosch (Валенсія, Іспанія); проф. Г. Г. Окоев (Єреван, Арменія); акад. РАН Ю. Л. Шевченко (Москва, РФ); проф. K. Sikora (Лондон, Великобританія).